W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LVIII Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2022-09-28

LVIII SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 28 września 2022 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Uchwalenie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu Nr LVI z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 r.
6.Informacja Prezydenta nt. projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych i działaniach Miasta na terenach po byłych Zakładach Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy.
7.Stanowisko Rady Miasta dotyczące projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.
8.Informacja Prezydenta nt. zakupów energii przez Miasto na 2023 r.
9.Informacja Prezydenta nt. sytuacji finansowej Miasta Bydgoszczy oraz uwarunkowań wpływających na tworzenie projektu budżetu na 
2023 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023+.
10.Informacja Prezydenta nt. Programu Inwestycji Strategicznych.
11.Informacja Prezydenta nt. realizacji miejskich inwestycji (stan na dzień 31.08.2022).
12.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądy-Agatowa” w Bydgoszczy.
13.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Sielskie” w Bydgoszczy.
14.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Cieplicka” w Bydgoszczy.
15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy przystanku kolejowego na terenie Miasta Bydgoszczy.
16.Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
17.Projekt uchwały w sprawie nadania kategorii administracyjnej drodze.
18.Projekt uchwały w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Bydgoszczy.
19.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów.
20.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.
21.Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów.
22.Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLIX/1028/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wniesienia do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów w kapitale zakładowym.
23.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych jarzębów szwedzkich rosnących w alei drzew przy ul. Szymanowskiego w Bydgoszczy.
24.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dębu szypułkowego odm. stożkowa rosnącego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
25.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody skupiska czterech dębów szypułkowych rosnących przy ul. Bora – Komorowskiego w Bydgoszczy.
26.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy. (rondo Szwederowiaków).
27.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w rejonie ulicy Chęcińskiej i ulicy Stopnickiej.
28.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury oraz ustanowienia służebności drogowej.
29.Projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej przy ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego.
30.Zarządzenie Nr 517/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.
31.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (7).
32.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9).
33.Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy.
34.Sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie sytuacji w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy w okresie od 29.06.2022 r. do 13.07.2022 r.
35.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
36.Komunikaty.
37.Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego