W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LV Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2022-05-25

LV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Uchwalenie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołów:
√ Nr LIII z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2022 r.,
√ Nr LIV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2022 r.
6.Informacja na temat konsolidacji szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy.
7.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Bydgoszczy w 2021 roku.
8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku” w 2021 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2022 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo-Hutnicza” w Bydgoszczy.
10.Informacja Prezydenta Miasta na temat stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi, działania dotychczasowe i przyszłe.
11.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy dla uczestników Akademickich Mistrzostw Świata w kajakarstwie.
12.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat, w zakresie rozszerzenia strefy płatnego parkowania o obszar zlokalizowany przy ul. Wincentyny Teskowej.
13.Projekt uchwały w sprawie nadania kategorii administracyjnej drodze.
14.Informacja o realizacji „Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2023” za rok 2021.
15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”.
16.Informacja Prezydenta Miasta o cenach energii kupowanej przez Miasto.
17.Projekt uchwały sprawie przyjęcia Raportu z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2021.
18.Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.
19.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana.
20.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ulicy Okoniowej.
21.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (5).
22.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6).
23.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
24.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 4 kwietnia 2022 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.71.2022).
25.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
26.Komunikaty.
27.Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego