W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LII Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2022-03-30

LII SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 30 marca 2022 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Uchwalenie porządku obrad.
5.  Przyjęcie protokołów:
• Nr L z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2022 r.,
• Nr LI z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 2022 r.
6.Informacja Prezydenta Miasta na temat sytuacji w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę.
7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastom partnerskim Czerkasy i Krzemieńczuk w Ukrainie.
8.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Opławiec-Szkoła” w Bydgoszczy.
9.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jary-Słoneczna” w Bydgoszczy.
10.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole-Śląska” w Bydgoszczy.
11.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kapuściska – Hubala – Dobrzańskiego” w Bydgoszczy.
12.Zarządzenie Nr 188/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2021 SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.  
13.Zarządzenie Nr 173/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury w Bydgoszczy.
14.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2021 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadania.
15.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021.
16.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
17.Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
18.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Bydgoszczy na rok 2022.
19.Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch kasztanowców czerwonych rosnących w Parku Jana Kochanowskiego i w sąsiedztwie Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
20.Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z klonu zwyczajnego rosnącego przy ul. Chodkiewicza 44, na terenie będącym w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
21.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Flisackiej w Bydgoszczy.  
22.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Kutrowej w Bydgoszczy.
23.Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – platana  klonolistnego  rosnącego  na  posesji   przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody.
24.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z kierunków polityki gospodarowania mieniem komunalnym – nieruchomościami w roku 2021 przyjętych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr L/1026/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
25.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. Nr LIX/1147/05.
26.Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy.
27.Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży właścicielom lokali nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy.
28.Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na rzecz właścicieli lokali.
29.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy. ( skwer świętej Rity )
30.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej.
31.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja.
32.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach położonych przy ul. Dworcowej 63, 65a wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
33.Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2022.
34.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Barcin z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
35.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Białe Błota z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
36.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
37.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Dobrcz z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
38.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Kcynia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
39.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Koronowo z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
40.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Łabiszyn z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
41.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Mrocza z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
42.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Nakło nad Notecią z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
43.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Nowa Wieś Wielka z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
44.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Osielsko z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
45.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Pruszcz z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
46.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Sicienko z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
47.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Solec Kujawski z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
48.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Szubin z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
49.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (3).
50.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (3).
51.Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wystąpienia Radnego Krystiana Frelichowskiego.
52. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
53. Komunikaty.
54. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego