W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 10 § I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 j.t.), zwanej dalej ustawą Kpa,

zawiadamia

o zmianie zakresu wniosku, złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Jarosława Wałaszewskiego Z-cę Dyrektora Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji lnwestycji Region Północny z siedzibą w Gdańsku, w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: "Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - lnowrocław - Tczew. LCS Bydgoszcz Główna", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Strony, na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa, mogą zapoznać się ze zmianą wniosku oraz aneksem do raportu o oddziaływaniu na środowisko, a także pozostałym materiałem dowodowym niniejszego przedsięwzięcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przy ul. Dworcowej 81 w Bydgoszczy, pokój 508, w godzinach 8:00-15:00, w dniach pracy RDOŚ, po wcześniejszym kontakcie z tutejszym organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 52-50-65-666 wew. 6044) oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, a także zgłosić żądania.

Organem właściwym do wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a organem współdziałającym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Opinię wydawać będzie również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie l4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WOO.420.273.2019.ADS.41.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego