W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2024 r.


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1680 z późn. zm.)


zawiadamia się,


że dnia 29 marca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.1.1.2024.JS)   o sprostowaniu oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2024 r., znak: WIR.II.747.1.1.2024.JS w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., znak: WIR.II.747.1.4.2023.JS ustalającą dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna lokalizację ustalającą dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wprowadzenia linii 400kV Jasiniec–Grudziądz Węgrowo Tor I oraz utworzenie relacji 220kV Pątnów–Bydgoszcz Zachód poprzez przebudowę odcinka napowietrznego linii 220kV Jasiniec–Pątnów Tor II oraz przebudowę odcinka kablowego linii 220kV Bydgoszcz Zachód–Jasiniec w ramach zadań pn. ”Rozbudowa stacji 400/220/110kV Jasiniec wraz z instalacją autotransformatora 400/110kV oraz przełączeniem linii 220kV Jasiniec–Grudziądz Węgrowo na napięcie 400kV”.

Na wymienione powyżej postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;
- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 483;
- e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i rolnictwa.                                

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Znak sprawy: WIR.II.747.1.1.2024.JS                             

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Szczepan Bukłaho
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Powiadom znajomego