W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 25 marca 2024 r.

Obwieszczenie


Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm., zwanej dalej „K.p.a.”)


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

informuje


o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Strugi Młyńskiej obiektu mostowego, rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych, regulację i kształtowanie koryta cieku Struga Otorowska polegającą na wykonaniu nowego koryta, wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej do wód i urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji, zaprojektowane na działkach w obrębie: 

- Makowiska, Przyłubie, Wypaleniska - Gmina Solec Kujawski; 

- 0138, 0468 - Miasto Bydgoszcz; 

w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 2 od węzła Emilianowo - do węzła Solec.”. 

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne wnioski i uwagi, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt z osobą prowadzącą sprawę pod nr tel. 58 326 18 51 powołując się na znak sprawy: GD.RUZ.4210.157.2023.SSz. Na podstawie art. 12 §1 i art. 14 §1a „K.p.a.” strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego za pośrednictwem ePUAP – z podaniem znaku sprawy.

Załączniki

Powiadom znajomego