W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m,


że dnia 23 lutego 2024 r. pełnomocnik wnioskodawcy, złożył wniosek dotyczący zmiany wniosku złożonego dnia 18 listopada 2020 r., uzupełnionego ostatecznie dnia 14 grudnia 2020 r. oraz zmienionego dnia 05 października 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 85/3, 33, 84/5, 84/2, obręb ewidencyjny 138, gmina M. Bydgoszcz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/1, 12083/1, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005], na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/3, 152, 12084/4, 145/1, 146, 36/1, 36/2, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002] oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 246/5, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003] w zakresie wykreślenia działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 12083/1, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005] oraz działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/4, 145/1, 146, 36/1, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002] oraz dopisania do wniosku działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 6, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005] oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 160/1, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002].

W związku z powyższym Burmistrz Solca Kujawskiego decyzją nr Um/04/24 z dnia 13 marca 2024r., znak: WIPP-BPP.6733.18.37.2020 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 85/3, 33, 84/5, 84/2, obręb ewidencyjny 138, gmina M. Bydgoszcz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/1, 12083/1, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005], na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/3, 152, 12084/4, 145/1, 146, 36/1, 36/2, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002] oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 246/5, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003], w części dotyczącej wykreślenia działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 12083/1, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005] oraz działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/4, 145/1, 146, 36/1, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002].

Ostatecznie Burmistrz Solca Kujawskiego toczy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 85/3, 33, 84/5, 84/2, obręb ewidencyjny 138, gmina M. Bydgoszcz, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/1, 6, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005], na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12084/3, 152, 36/2, 160/1, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002] oraz na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 246/5, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003].

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. 23 Stycznia 7, budynek B, pok. 28 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:15 oraz we wtorki w godzinach od 7:30 do 16.30 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Powiadom znajomego