W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 27 kwietnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, decyzję Nr 7/2023 znak: WIR.II.746.1.1.2023.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie budynku administracyjnego na potrzeby nowopowstającej jednostki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz komórek Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 196, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego 10, działkach nr ewid. 197, 198, 199, 200, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Józefa Poniatowskiego 8, oraz działkach nr ewid. 201, 162/2, 162/3, 161/1, 159/6, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 7, gmina Miasto Bydgoszcz.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: mlisewska@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2023.ML                 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Powiadom znajomego