W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje Społeczne „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy


Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Dokumenty dostępne są w dniach od 20 lutego 2023 r. do dnia 12 marca 2023 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/, w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska 61, 85-027 oraz pod Iinkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących SUMP BydOF zamieszczonych na stronach urzędów Gmin/Starostw wchodzących w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.


Wnioski i uwagi do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać  w 21-dniowym terminie tj. od  20 lutego 2023 r. do dnia 12 marca 2023 r.:

elektronicznie na adres e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl

formie pisemnej:
- na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027  Bydgoszcz;
- bezpośrednio do Biura  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego  przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027 Bydgoszcz;
- ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027  Bydgoszcz.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Uwagi lub wnioski  złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Informacje o konsultacjach społecznych PZM BydOF wraz z prognozą OOŚ są również dostępne na stronach internetowych Urzędów Gmin/Starostw, których Plan dotyczy.

Załączniki

Powiadom znajomego