Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2018-04-16
sygnatura: WAB.II.6740.6.2018.MBS
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.04.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego układu drogowego w rejonie ulic Fordońska - Inflancka - Pilicka w Bydgoszczy wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej"

2018-04-16
sygnatura: WAB.I.6730.260.2017.AO
Obwieszczenie o wydaniu postanowienie zawiadamiającego o niezałatwieniu sprawy w terminie, w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ew. 29/4 w obr. 54 położonej przy ul. Mglistej w Bydgoszczy.

2018-04-13
sygnatura: WAB.I.6733.5.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej na terenie nieruchomści 14/12,14/7,15/7,18/6,18/7,16/3,15/8,16/4,17/1,18/9 w obrębie 210 i 116/8,120/4,118/4,16/1 w obrębie 214 przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy..

2018-04-13
sygnatura: WAB.I.6733.8.2018.AO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kuj. - Pom. wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie nieruchomości oznaczonej nr 9/11 w obr. 172 przy ul. 11 Listopada 18 w Bydgoszczy

2018-04-12
sygnatura: WAB.II.6740.86.2018.KSP
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 .04.2018 r. o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z torowiskiem tramwajowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Chemiczną wraz z tym skrzyżowaniem w ramach zadania pn.: "Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej" w Bydgoszczy

2018-04-11
sygnatura: WAB.I.6733.12.2018.KN
Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publiczne dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2 x DN200/315 do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach wymienionych w obwieszczenie w rejonie ulic: Produkcyjnej-Fordońskiej w Bydgoszczy

2018-04-11
sygnatura: WAB.I.6733.90.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c na terenie działek wymienionych w obwieszczeniu w rejonie ulic Madalińskiego i Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy w granicach obrębów 71,70,69.

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta