Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2017-09-25
sygnatura: WAB.II.6740.1186.2017.AL
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 września 2017 roku o wydaniu decyzji znak: WAB.II.6740.1186.2017.AL o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej magistralnej w ul. Chemicznej na odcinku od ul. Mokrej do Hutniczej w Bydgoszczy.

2017-09-22
sygnatura: WAB.I.6733.64.2017.AO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. 324/1 i 441 w obr. 176 położonych przy ul. Sułkowskiego i Dwernickiego w Bydgoszczy.

2017-09-20
sygnatura: WAB.I.6733.57.2017.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku szkoły o salę rehabilitacyjno - sportową wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną na nieruchomości ozn. nr ew. 35/12 w obr. 82, położonej przy ul. Granicznej w Bydgoszczy

2017-09-19
sygnatura: WAB.I.6733.64.2017.AO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. 324/1 i 441 w obr. 176 położonych przy ul. Sułkowskiego i Dwernickiego w Bydgoszczy

2017-09-18
sygnatura: WAB.I.6730.304.2017.KSZ
Obwieszczenie dla stron postępowania informujące o wydaniu postanowienia zawiadamiającego o niezałatwieniu sprawy w terminie postępowania o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego z wbudowanym garażem przy ul. Kwietniowej dz.nr 2/15 w obr. 418 w Bydgoszczy.

2017-09-15
sygnatura: WAB.I.6733.69.2017.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn. 0,4 kV na terenie działek oznaczonych nr ew. 5/1,5/4,5/10,5/15,5/21,5/23,5/26,7 w obrębie 220 położonych w Bydgoszczy w rejonie ulic Fordońskiej i Spornej

2017-09-14
sygnatura: WAB.I.6730.304.2017.KSZ
Obwieszczenie dla stron postępowania informujące o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego z wbudowanym garażem przy ul. Kwietniowej dz.nr 2/15 w obr. 418 w Bydgoszczy.

2017-09-13
sygnatura: WAB.I.6733.68.2017.KN
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawei wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku ośrodka opiekuńczo - wychowaczego "SENIOR" na poziomie I piętra o pomieszczenie terapii muzycznej , na terenie nieruchomości ozn. nr. ew. 63 w obr. 173 , położónych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta