Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2018-07-19
sygnatura: WAB.I.6733.53.2018.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej śr/c DN 920 w ul. Gostycyńskiej, na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 166/1 w obr. 19 w Bydgoszczy.

2018-07-19
sygnatura: WAB.I.6733.52.2018.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej śr/c DN 920 w ul. Bronikowskiego, na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 9/3, 13, 12 w obr. 49 w Bydgoszczy.

2018-07-18
sygnatura: WAB.I.673349.2018.KN
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz powiązaniami kablowymi SN kV i nn 0,4 kV na nieruchomości ozn. nr ew. 33,76/9 obręb 471 przy ul. Grzymały Siedleckiego w Bydgoszczy.

2018-07-18
sygnatura: WAB.I.6733.51.2018.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na budowie sieci elektroenergetycznych kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach o nr ew. 171/5 i 171/6 w obr. 342 dla zasilania myjni samochodowej na nieruchomości o nr ew. 171/5 w obr. 342 przy ul. Magazynowej 1 w Bydgoszczy.

2018-07-17
sygnatura: WAB.I.6733.50.2018.AO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel sp. z o.o. na nieruchomości oznaczonej nr ew. 25/5 w obr. 187 przy ul. Glinki 149 w Bydgoszczy.

2018-07-16
sygnatura: WAB.II.6740.1210.2017.MBS
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.07.2018 roku o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych handlowo-usługowo-mieszkalnych w tym z częścią hostelową wraz z infrastrukturą przy ul. Fordońskiej 19 w Bydgoszczy dz.nr 118/2, obr. 486)

2018-07-13
sygnatura: WAB.I.6730.160.2018.KN
obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunakch zabudowy dla rozbudowy zabudowy produkcyjno - magazynowej poprzez : budowe łącznika między budynkami, zmianę spoosbu użytkowania budynku skłądowego na produkcyjno - magazynowy z częścią sanitarno - higieniczną (...) przy ul. Rynkowskiej 7-9 w Bydgoszczy


sygnatura: WAB.II.6740.570.2018.KSP
obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11.07.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji : budowa ulic Leszczyna i Oasada w Bydgoszczy (wg. treści obwieszczenia)

2018-07-10
sygnatura: WAB.I.673.48.2018.AO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w celu zasilania zakładu produkcyjnego na działce 23,24 w obr. 329, dz o nr ew. 28 w obr.328 i dz o nr ew. 1 w obr. 7 przy ulicy Horno - Popławskiego w Bydgoszczy.

2018-07-10
sygnatura: WAB.I.6733.46.2018.MO_wszczęcie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. przy ulicy Jackowskiego 28/30 w Bydgoszczy.

2018-06-18
sygnatura: WAB.I.6733.15.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym IHAR-PIB na nieruchomości ozn. nr ew. 4 w obrębie 361, położonej w Bydgoszczy przy ul. Jeździeckiej.

2018-06-18
sygnatura: WAB.I.6733.45.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 29,31 i 32/1 w obrębie 315 położonych w Bydgoszczy przy ul. Kolbego i Sępiej.

2018-05-08
sygnatura: WAB.I.6733.34.2018.KN
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie budowy sieci ciepłowniczej 2xDN200/315, na nieruchomosći ozn. nr 16/16,20/2,21/2,23,24/6,24/9,24/21,31,37,41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,283, obr. 342 przy ul. Produkcyjnej - Fordońskiej w Bydgoszczy do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościzn nr 41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,42/3,42/4,42/5,42/6,42/7, obr. 342

2018-04-20
sygnatura: WAB.I.6733.17.2018.MO
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawiadamijacego o niezałatwieniu sprawy w terminie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn125PE i dn 160PE na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. : 14/4,38/3,42,43,44/2,51/2,52/2,58/5,58/7 w obrębie 256; 29/4,30,31,43/3 w obrębie 253 położonych w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej i Łowickiej

2018-04-19
sygnatura: WAB.I.6733.27.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznych SN 15 kV na terenie nieruchomości ozn. nr ew.; 20/1,20/3,21/2,21/4,27/1 w obr. 249 położonych w Bydgoszczy w rejonie ulic Akademickiej , Matki Teresy z Kalkuty

2018-04-19
sygnatura: WAB.I. 6733.23.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 0,4 kV typu NAWY-J 4x150 mm2 wraz z szafami kablowymi na terenie nieruchomości ozn nr ew. : 6/3,6/23,6/25 i 6/18 w obrębie 186, położonych w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowa

2018-04-18
sygnatura: WAB.I.6733.21.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15 kV oraz złącza kablowego SN 15 kV na terenie nieruchomości ozn nr. ew. : 11/64 i 11/67 w obrębie 215 położonych w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej

2018-04-17
sygnatura: WAB.I.6733.34.2018.KN
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej 2xDN200/315, na nieruchomosći ozn. nr 16/16,20/2,21/2,23,24/6,24/9,24/21,31,37,41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,283, obr. 342 przy ul. Produkcyjnej - Fordońskiej w Bydgoszczy do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościzn nr 41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,42/3,42/4,42/5,42/6,42/7, obr. 342

2018-04-13
sygnatura: WAB.I.6733.100.2017.MO
Obwieszczenie o decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy zewnętrznych instalacji : - sanitarnych : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz rozsączającym ; - elektroenergetycznych i instalacji słaboprądowych : teletechnicznej , sygnalizacji świeltnej na nieruchomościach oznaczonych nr ew. : 86/8,84/13,84/14,84/8,82/3,82/2,82/1,82/6,84/10,82/7,308/11,308/13,308/14,308/18,308/20,308/21,308/24, w obr. 178 , położonych w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2 w ramach przedsięwziecia pn: "Przebudowa stadionu Polonii Bydgoszcz - trybuna wschodnia sektor "B"

2018-04-16
sygnatura: WAB.I.6733.8.2018.AO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępwoanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie nieruchomości oznaczonej nr 9/11 w obr. 172 przy ul. 11 Listopada 18 w Bydgoszczy

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta