Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wydział Organizacyjno - Administracyjny - WOA

Dyrektor Wydziału
Wojciech Jazdon

ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 453
fax: 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl


Zastępca Dyrektora
Marta Estkowska

ul. Niedźwiedzia 4, pok. 203A 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 453
fax: 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1) opracowywanie projektów statutu i regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu;

2) obsługa głównego Konta poczty elektronicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy - urzad@um.bydgoszcz.pl ;

3) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie;

4) prowadzenie rejestru zarządzeń i poleceń Prezydenta oraz poleceń Sekretarza Miasta;

5) przygotowywanie posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta;

6) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu;

7) prowadzenie rejestrów pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta;

8) prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem kierowników przedszkoli, szkół i innych jednostek oświatowo - wychowawczych;

9) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu i uprawnionych członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu;

10) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji Rady Miasta;

11) opracowywanie sprawozdań dla Rady Miasta z działalności Prezydenta we współpracy z innymi Wydziałami;

12) realizacja zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców;

13) obsługa interesantów w zakresie kompleksowej informacji dotyczących spraw z zakresu informacji publicznej i działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu;

14) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;

15) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, i prezydenckich oraz referendów;

16) administrowanie budynkami Urzędu;

17) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu:

18) prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki Urzędu;

19) wykonywanie zadań służby bhp i z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych;

20) prowadzenie kancelarii - zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej oraz dostarczanie na terenie Miasta Bydgoszczy korespondencji Urzędu Miasta.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Urzędu, 
Ewidencja ilościowo-wartościowa materiałów
(dostępne w pok. 1A-3A, 5A Urzędu, ul. Niedźwiedzia 4, w godzinach pracy Urzędu) 

Rejestr interpelacji wniosków i zapytań radnych,
Rejestr Zarządzeń Prezydenta, 
Rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
Zbiór komunikatów i poleceń służbowych Prezydenta
(dostępne w Referacie Organizacyjnym, ul. Niedźwiedzia 4, pok 308A, w godzinach pracy Urzędu

Zbiór protokółów z Kolegium Prezydenta, 
Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Miasta
(dostępne w Referacie Organizacyjnym, ul. Niedźwiedzia 4, pok.305A,w godzinach pracyUrzędu) 

Zbiór Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Monitorów Polskich B
(dostępny w pok. 4A Urzędu, ul. Niedźwiedzia 4, w godzinach pracy Urzędu)

 Struktura organizacyjna
Regulamin - Wydział Organizacyjno-Administracyjny (pdf 880kB)
Schemat - Wydział Organizacyjno-Administracyjny (pdf 64kB)
Rejestr umów za rok 2017 (pdf 2538kB)
Rejestr umów za styczeń 2018r. (pdf 185kB)
Rejestr umów za luty 2018r. (pdf 84kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-25
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-04-03

Liczba zmian: 92
Liczba odsłon: 93709

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta