Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Ogłoszenia

2018-06-06
sygnatura: Zarządzenie Nr 32/2018 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym

2018-06-06
sygnatura: Zarządzenie Nr 31/2018 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

2018-02-27
sygnatura: BZS.524.9.2017
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów na terenie miasta Bydgoszczy, w których świadczona będzie w roku 2018 nieodpłatna pomoc prawna

2018-02-15
sygnatura: Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok

2018-02-02
sygnatura: BZS.8031.3.3.2018
Otwarty konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2018 roku dla mieszkańców Bydgoszczy

2017-10-05
sygnatura: BZS.8023.9.2017
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy

2017-09-22
sygnatura: Zarządzenie Nr 48/2017 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 - 2019

2017-09-22
sygnatura: Zarządzenie Nr 46/2017 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 - 2019

2017-08-30
sygnatura: Zarządzenie nr 40/2017 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej

2017-08-30
sygnatura: Zarządzenie Nr 41/2017 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok

2017-07-18
sygnatura: BZS.8023.3.2017
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy

2017-05-15
sygnatura: BZS.8031.55.34.2017
Otwarty konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 roku dla mieszkańców Bydgoszczy

2017-03-10
sygnatura: BZS.8031.1.2.2017
Otwarty konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 roku dla mieszkańców Bydgoszczy

2016-12-19
sygnatura: BZS.524.5.2016
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów na terenie miasta Bydgoszczy, w których świadczona będzie w roku 2017 nieodpłatna pomoc prawna

2016-11-07
sygnatura: Zarządzenie nr 57/2016 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej

2016-11-07
sygnatura: Zarządzenie Nr 55/2016 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok

2016-11-07
sygnatura: Zarządzenie Nr 56/2016 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta