Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Komisja Samorządności i Statutowo - Organizacyjna

Skład osobowy:

 • Grodzicki Stanisław - Przewodniczący Komisji
 • Młyński Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • Czwojda Janusz

 • Dzakanowski Bogdan

 • Jamroży Mirosław

 • Kaczmarek Andrzej

 • Matowska Monika

 • Mikołajczak Jakub

 • Nitkiewicz Ireneusz
 • Puławski Tomasz

 • Róg Szymon

 • Szopiński Jan 

 • Zwolak Mateusz

Przedmiot działania:

 1. Proponowanie i opiniowanie zmian Statutu Miasta i Regulaminu Rady Miasta.

 2. Wydawanie opinii w sprawach interpretacji i wątpliwości w stosowaniu zapisów Statutu Miasta i Regulaminu RM.

 3. Organizowanie współdziałania między Komisjami w ważnych sprawach z zakresu funkcjonowania Rady i jej organów.

 4. Rozpatrywanie spraw związanych z ochroną mandatu radnego i spraw wiążących się z jego obowiązkami mandatowymi.

 5. Wspieranie samorządności obywatelskiej i inicjowanie rozwoju samorządności terytorialnej poprzez tworzenie osiedli i innych jednostek pomocniczych miasta.

 6. Nadzór nad prawidłowym tworzeniem i przebiegiem wyborów do samorządów osiedlowych z uwzględnieniem: przebiegu granic jednostek pomocniczych, podziału na rejony wyborcze, podziału mandatów, kalendarza wyborczego oraz zgodności z prawem.

 7. Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał RM o powołaniu jednostek pomocniczych Miasta oraz przeprowadzenie wyborów do ich organów samorządowych, a także innych uchwał dotyczących jednostek pomocniczych i usprawnienia ich funkcjonowania.

 8. Bieżąca współpraca i koordynacja działania istniejących jednostek pomocniczych Miasta.

 9. Pełnienie funkcji rozjemczych w sprawach spornych i konfliktowych zw. z pracą i funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, w ostateczności wnioskowanie o rozwiązanie organów jednostek pomocniczych oraz pozbawienie mandatu członka rad osiedla.

 10. Stymulowanie bieżącej współpracy radnych miejskich z radami osiedli ich okręgów wyborczych, min. poprzez pełnienie przez nich dyżurów w siedzibach samorządów osiedlowych.

 11. Współpraca w zakresie samorządności z organizacjami oraz instytucjami zawodowymi, rządowymi i pozarządowymi.

 12. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości Komisji.


Termin i porządek najbliższego posiedzenia komisji:

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Wojciech Paczkowski, Dyrektor Biura Rady Miasta
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2010-12-20
Data publikacji: 2010-12-20
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-09-20

Liczba zmian: 147
Liczba odsłon: 7445

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta