Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Komisja Polityki Zdrowotnej

Skład osobowy:

 • Mikołajczak Jakub - Przewodniczący Komisji

 • Kondrusiewicz Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Sobociński Zbigniew
 • Szopiński Jan

Przedmiot działania:

 1. Inicjowanie, popieranie i opiniowanie działań organów samorządowych, rządowych i wszelkich instytucji, które mają na celu łatwiejszy dostęp mieszkańców Bydgoszczy do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 2. Opiniowanie planów organizacji opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy oraz zasad podziału środków finansowych dla poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 3. Zabieganie o zwiększenie udziału Miasta w profilaktyce i leczeniu chorób i patologii społecznych.

 4. Popieranie projektów inwestycyjnych budowlano-remontowych i zakupu aparatury medycznej dla potrzeb miejskich, które będą miały na celu poprawę warunków lokalnych dla pacjentów oraz umożliwiały wykonanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych.

 5. Wypracowanie zasad współpracy mających na celu koordynację działań w zakresie opieki zdrowotnej z zakładami zdrowia na szczeblu wojewódzkim i regionalnym. 

 6. Opiniowanie zadań związanych z funkcjonowaniem żłobków miejskich.

 7. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej.

 8. Inicjowanie współpracy z organami Inspekcji Sanitarnej a szczególnie z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

 9. Współpraca z innymi komisjami Rady Miasta i Komisją Zdrowia Sejmiku Województwa w zakresie zadań profilaktyczno-leczniczych oraz innych promujących zdrowie.

 10. Wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie opieki medycznej z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

 11. Współpraca z Bydgoską Izbą Lekarską w zakresie opiniowania dotyczących restrukturyzacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej otwartej.

 12. Współpraca z Samorządem Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz związkami zawodowymi działającymi w opiece zdrowotnej na terenie miasta.

 13. Opiniowanie statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i kandydatów do Rad Społecznych tych zakładów.

 14. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości Komisji.


Termin i porządek najbliższego posiedzenia komisji:

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Wojciech Paczkowski, Dyrektor Biura Rady Miasta
Podmiot publikujący: Biuro Rady Miasta
Opublikował: Jarosław Kwiatkowski
Zatwierdził: Dyrektor Biura Rady Miasta

Data wytworzenia: 2007-03-22
Data publikacji: 2011-06-21
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-09-20

Liczba zmian: 103
Liczba odsłon: 7829

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta