Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Komisja Edukacji

Skład osobowy:

 • Pastuszewski Stefan - Przewodniczący Komisji

 • Kaczmarek Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • Bokiej Paweł

 • Czwojda Janusz

 • Frelichowski Krystian

 • Gaul Jan

 • Mendry Jakub

 • Nitkiewicz Ireneusz

 • Szabelska Grażyna

 • Zagłoba – Zygler Lech

Przedmiot działania:

Problematyka związana z prowadzeniem przez miasto Bydgoszcz placówek oświatowych w ramach zadań własnych i zleconych. Zakres prac Komisji obejmuje wszystkie zagadnienia związane z działem  "Oświata i wychowanie" budżetu miasta. Celem długofalowym pracy Komisji jest nadzór nad realizacją polityki oświatowej miasta Bydgoszczy, w tym:

 1. Budową samorządowego systemu finansowania oświaty.

 2. Tworzeniem standardowych warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

 3. Opracowaniem i wdrożeniem samorządowego programu wychowawczo-opiekuńczego.

 4. Przeprowadzeniem reformy ustroju szkolnego oraz restrukturyzacji szkolnictwa ponadpodstawowego.

 5. Określeniem jasnych i czytelnych zasad oświatowej polityki kadrowej.

 6. Tworzeniem warunków dla realizacji innowacji i eksperymentów pedagogicznych służących rozwojowi zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej.

W swojej pracy Komisja powinna zwrócić uwagę na:

 1. Wdrażanie systemu gospodarki samorządowej w placówkach oświatowych.

 2. Stworzenie warunków rynkowych w zakresie inwestowania i remontów w oświacie.

 3. Polepszenie w miarę możliwości bazy lokalowej i wyposażenia placówek.

 4. Problemy związane z powstawaniem i funkcjonowaniem oświaty niepublicznej w mieście.

 5. Doskonalenie systemu nagradzania dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz pomocy stypendialnej dla uczniów.

 6. Współpracę, na nowych zasadach, przedstawicieli samorządu i Kuratorium Oświaty.

 7. Przygotowywanie wspólnie z organami gminy i przeprowadzenie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

 8. Kształtowanie profilu szkolnictwa zawodowego i ogólnego w powiązaniu ze szkolnictwem wyższym w zależności od rynku pracy.

 9. Propagowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych idei wspólnoty lokalnej.

 10. Współpracę Prezydenta i Rady Miasta z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

 11. Współdziałanie z innymi związkami zawodowymi w sprawach z zakresu interesów zawodowych, bytowych i socjalnych ludzi pracy.

 12. Współpracę z organizacjami i instytucjami związanymi z oświatą i wspierającymi oświatę.

 13. Sprzyjanie inicjatywom edukacyjnym, propagowanie idei samorządności wewnątrz placówek oświatowych, w tym w ramach Rad Rodziców i samorządów uczniowskich.

 14. Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie prawa oświatowego.

 15. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości Komisji.


Termin i porządek najbliższego posiedzenia komisji:

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Wojciech Paczkowski, Dyrektor Biura Rady Miasta
Podmiot publikujący: Biuro Rady Miasta
Opublikował: Jarosław Kwiatkowski
Zatwierdził: Dyrektor Biura Rady Miasta

Data wytworzenia: 2007-02-20
Data publikacji: 2011-01-31
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-09-14

Liczba zmian: 127
Liczba odsłon: 12365

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta