Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Projekty Uchwał Rady Miasta

przedstawione w porządku obrad XLIX sesji Rady Miasta Bydgoszczy zwołanej na dzień 27 września 2017 roku

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022.
 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/839/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2017.
 4. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2017 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy (Camerimage).
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.
 7. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania.
 8. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Bydgoszczy roku 2018 - Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn.: „Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy na podstawie badań z 2016 roku”.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (9).
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9).
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o częściowym odwołaniu darowizny nieruchomości i wyrażeniu zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Jana Karola Chodkiewicza.
 15. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy (ul. Aleje Jana Pawła II).
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2020”.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/778/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2017 – 2021. 
 19. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika „Żołnierzy Wyklętych” w Bydgoszczy.
 20. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 9, oraz zagospodarowania placu przy ulicy Orląt Lwowskich.
 21. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich - Lawinowa – Pelplińska.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Glinki – Rupienica.
 23. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Przewodniczącego i Sekretarza Rady Osiedla Wzgórze Wolności.
 24. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Sekretarza Miasta Bydgoszczy.
 25. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miasta.
 26. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania strażników Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
 27. Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Bydgoszczy (skarga z dnia 15.11.2016 r.).
 28. Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Bydgoszczy (skarga z dnia 08.12.2016 r.).
 29. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Prezydenta Bydgoszczy.
 30. Projekt uchwały w sprawie skargi w części dot. Prezydenta Bydgoszczy.
 31. Projekt uchwały w sprawie wniosku dot. działalności Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
 32. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
 33. Projekt uchwały w sprawie rozpoznania wniosku dotyczącego wykonania chodnika przy działce od strony ulicy Saperów.


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy; dr Zbigniew Sobociński - Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2017-09-19
Data publikacji: 2017-09-20
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2017-09-20

Liczba zmian: 2
Liczba odsłon: 97045


powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta