Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Lista roztrzygniętych ofert

Ogłoszenie o naborze nr 10/16
na stanowisko inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji Miasta

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 68/18
na 2 stanowiska ds. księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 66/18
na 3 stanowiska ds. ochrony danych w placówkach oświatowych w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 65/18
na 2 stanowiska ds. prowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo budowlane w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 61/18
na stanowisko ds. zarządzania międzynarodowym projektem Forget Heritage w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 60/18
na stanowisko ds. udzielania dotacji celowej na ograniczenie niskiej emisji i eliminację azbestu w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 59/18
na stanowisko ds. świadczeń opiekuńczych, należności i sprawozdawczości w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 58/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Termomodernizacji w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 57/18
na 2 stanowiska inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 56/18
na stanowisko ds. kontroli w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 55/18
na stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej w Wydziale Zarządzania Budżetem Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 54/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 53/18
na stanowisko ds. ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 52/18
na stanowisko ds. edukacji ekologicznej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 51/18
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo budowlane w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 50/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 49/18
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 48/18
na stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 47/18
na stanowisko ds. analizy w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 46/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 45/18
na stanowisko ds. płac w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 44/18
na stanowisko ds. świadczeń w Trzecim Referacie Świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 43/18
na stanowisko ds. świadczeń w Drugim Referacie Świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 42/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 41/18
na stanowisko ds. obsługi mieszkańców w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 40/18
na stanowisko ds. udzielania dotacji celowej na ograniczenie niskiej emisji i eliminację azbestu w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 39/18
na stanowisko ds. świadczeń opiekuńczych, należności i sprawozdawczości w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 38/18
na 2 stanowiska ds. wymiaru podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 37/18
na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 36/18
na stanowisko ds. kosztorysowania robót budowlanych o specjalności instalacyjnej tj. wodociągowej i kanalizacyjnej, cieplnej, wentylacyjnej, gazowej w Wydziale Zamówień Publicznych

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 35/18
na stanowisko ds. realizacji budżetu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 28/18
na stanowisko ds. kosztorysowania robót budowlanych o specjalności instalacyjnej tj. wodociągowej i kanalizacyjnej, cieplnej, wentylacyjnej, gazowej w Wydziale Zamówień Publicznych

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 27/18
na stanowisko ds. realizacji projektu międzynarodowego CitiEnGov w Zespole ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 26/18
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 25/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 24/18
na stanowisko ds. obsługi prawnej inwestycji w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 23/18
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 22/18
na stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 21/18
na stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Ogłoszenie o naborze nr 20/18
na stanowisko ds. ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

upłynął termin składania ofert

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta