mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy

Podstawowe informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-14:00

bezpłatna infolinia: 800-800-404
Praca w Urzędzie Miasta

ogłoszenie nr 90/17, z dnia 2017-11-14
termin składania ofert: 2017-11-28
stanowisko ds. usuwania pojazdów z dróg w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy.
(PDF, 232KB)

ogłoszenie nr 89/17, z dnia 2017-11-10
termin składania ofert: 2017-11-24
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 42KB)

ogłoszenie nr 88/17, z dnia 2017-11-08
termin składania ofert: 2017-11-22
na stanowisko ds. promocji miasta w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 36KB)

ogłoszenie nr 87/17, z dnia 2017-11-02
termin składania ofert: 2017-11-16
na stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 43KB)

ogłoszenie nr 86/17, z dnia 2017-10-19
termin składania ofert: 2017-11-02
na stanowisko ds. udzielania dotacji celowej na ograniczenie niskiej emisji w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 46KB)

ogłoszenie nr 84/17, z dnia 2017-10-18
termin składania ofert: 2017-11-02
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 38KB)

ogłoszenie nr 83/17, z dnia 2017-10-18
termin składania ofert: 2017-11-02
na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 38KB)

ogłoszenie nr 82/17, z dnia 2017-10-17
termin składania ofert: 2017-10-31
stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 155KB)

ogłoszenie nr 80/17, z dnia 2017-10-10
termin składania ofert: 2017-10-24
stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 155KB)

ogłoszenie nr 79/17, z dnia 2017-10-10
termin składania ofert: 2017-10-24
stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 153KB)

Praca w jednostkach miejskich

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko specjalista ds. rozliczeń z NFZ
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 21 listopada 2017 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Bydgoskie Centrum Informacji
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko ds. turystyki – informator turystyczny
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 22 listopada 2017 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko ds. rozliczeń i umów
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 28 listopada 2017 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Dane kontaktowe wydziałów

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
WOA

Dyrektor Wydziału: Wojciech Jazdon
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Marta Estkowska
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 203A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Wydział Informatyki
WI

Dyrektor: Janusz Popielewski
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 402A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 919, 52 58 58 289
fax. 52 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
WZB

Dyrektor: Katarzyna Jańczak
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 100 A 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 816
fax. 52 5858 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPL

p.o. Dyrektora: Katarzyna Tandecka
ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 309
fax. 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zintegrowanego Rozwoju
WZR

Dyrektor: Grzegorz Boroń
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok 206 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 070
fax. 52 5859 266
email: wzr@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Aleksandra Kowalska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok 206 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 3288 070
fax. 52 5859 266
email: wzr@um.bydgoszcz.pl

Wydział Administracji Budowlanej
WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta: Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 203 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 863, 52 58 58 181
fax. 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Danuta Jelinska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 204 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 863, 52 58 58 181
fax. 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Wydział Mienia i Geodezji
WMG

Dyrektor Wydziału: Andrzej Bereda
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Cybulska-Kulawik
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Paweł Konopa
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
WGK

Dyrektor Wydziału: Wiesław Zawistowski
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824 - sekretariat
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WUK

Dyrektor Wydziału: Waldemar Winter
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101. 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 611
fax. 52 58 58 602
email: wuk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji i Sportu
WE

Dyrektor Wydziału: Elżbieta Wiewióra
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 136, 52 58 58 137
fax. 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Adam Soroko
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 323 b) 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 136, 52 58 58 137
fax. 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Jadwiga Zagert
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 308) 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 137
fax. 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
WZK

Dyrektor: Adam Dudziak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 970
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Robert Dobrosielski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 218 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 972
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
WSO

Dyrektor Wydziału: Krystyna Sztejka
ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 264, 52 5858 841
fax. 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zamówień Publicznych
WZP

Dyrektor: Elżbieta Michalska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, II pietro, pok. 207 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 124
fax. 52 5858 273
email: wzp@um.bydgoszcz.pl

Biuro Rady Miasta
BRM

Dyrektor: Wojciech Paczkowski
ul. Jezuicka 1, pok. 206 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 342
fax. 52 5858 115
email: w.paczkowski@um.bydgoszcz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Iwona Gassowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 4, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 123
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Sadecka
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 5, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 675
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Mieszkuć-Mieszkowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 2, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 673
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Jędrzejczak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 6, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 671
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Anna Mitura
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 6, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 692
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zespół Prawny
ZP

Koordynator: Zbigniew Cichowski
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 216
fax. 52 5858 241
email: zp@um.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta
WIM

Dyrektor Wydziału : Mirosław Jagodziński
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 151
fax. 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Bogdan Tyborski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 151
fax. 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
ZW

Koordynator: Wiktor Jakubowski
ul. Sielanka 8a 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 947
fax. 52 58 58 165
email: zwm@um.bydgoszcz.pl

Wydział Świadczeń Rodzinnych
WSR

Dyrektor: Róża Lewandowska
ul. Wojska Polskiego 65; II piętro, pok. 232, 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 56 700, 52 58 56 735
fax. 52 58 58 921
email: wsr@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Sylwia Wronka
ul. Wojska Polskiego 65; II piętro, pok. 231, 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 56 700, 52 58 56 735
fax. 52 58 58 921
email: wsr@um.bydgoszcz.pl

Biuro Kultury Bydgoskiej
BKB

Dyrektor: Magdalena Zdończyk
ul. Jezuicka 14A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 189
fax. 52 58 58 832
email: bkb@um.bydgoszcz.pl

Biuro Konserwatora Zabytków
BKZ

Miejski Konserwator Zabytków: Sławomir Marcysiak
ul. Jezuicka 2, pok. 01, w podwórzu
tel. 52 58 58 499, 52 58 59 299 52 58 59 298
fax. 52 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl,eliza.marcjanik@um.bydgoszcz.pl,i.janton@um.bydgoszcz.pl

Wydział Księgowości
WK

Dyrektor: Jolanta Tworek
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 202 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 622
fax. 52 5858 624
email: jolanta.tworek@um.bydgoszcz.pl

Wydział Windykacji
WW

Dyrektor: Katarzyna Nowak
ul. Jezuicka 4-16, pok. 113 /I piętro/ 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 222
fax. 52 58 58 196
email: ww@um.bydgoszcz.pl

Zespół Audytu i Kontroli Zarządczej
ZAK

Koordynator - Audytor Wewnętrzny: Adrianna Sudomirska
ul. Sielanka 8a pok. 6A 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 964
fax. -
email: zak@um.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
BOK

Dyrektor Biura: Adam Musiała
ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 134 - sekretariat
fax. 52 58 59 209
email: odpady@um.bydgoszcz.pl

Biuro Komunikacji Społecznej
BKS

Dyrektor: Michał Sztybel
ul. Niedźwiedzia 4a, pok. 306A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: zom@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
BP

gł. specjalista - koordynujący pracę stanowisk ds. promocji miasta: Mirela Jaros-Klimińska
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 105A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 446
fax. 52 5858 230
email: bp@um.bydgoszcz.pl

gł. specjalista - koordynujący pracę stanowisk ds. współpracy międzynarodowej: Joanna Zataj-Ross
ul. Niedźwiedzia 4 pok 108 A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 850, 52 5858 868
email: bp@um.bydgoszcz.pl

Biuro ZIT BTOF
BZIT

Dyrektor: Izabela Szczesik-Zobek
ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz
tel. 52 5859 446, 52 3288 649
fax. 52 5859 459
email: zit@um.bydgoszcz.pl

Wydział Funduszy Europejskich
WF

Dyrektor: Zofia Smolińska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 091
fax. 52 58 58 083
email: wf@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ZWO

Koordynator: Dorota Glaza
ul. Poznańska 3, (budynek KWADRATU, II piętro) 85-129 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 273, 52 58 59 445, 52 58 59 237, 52 58 58 853
email: dorota.glaza@um.bydgoszcz.pl; ngo@um.bydgoszcz.pl

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
BZS

Dyrektor: Agnieszka Bańkowska
ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 728, 52 58 58 265, 52 58 59 444, 52 58 58 299, 52 58 59 132, 52 58 59 239
email: bzs@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Zarządzania Energią
ZZE

Koordynator: Tomasz Bońdos
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 488
email: zze@um.bydgoszcz.pl

Biuro Prasowe
BPR

Rzecznik Prasowy: Marta Stachowiak
ul. Niedźwiedzia 4a, pok. 307A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: rzecznik@um.bydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne > 30000 €

ogłoszenie z dnia 2017-11-22
sygnatura: WZP.271.79.2017.B
Kompleksowe ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta Bydgoszczy i Miejskiego Centrum Kultury w okresie 12 miesięcy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-11-16
sygnatura: WZP.271.65.2017.B
Rozbudowa placu zabaw o urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową oświetlenia na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-11-10
sygnatura: WZP.271.43.2017.E
Wykonanie rewaloryzacji terenów zieleni na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-11-10
sygnatura: WZP.271.76.2017.B
Dostawa monitorów, komputerów przenośnych oraz licencji na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-11-09
sygnatura: WZP.271.78.2017.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym, przyłączem SN 15 oraz zalicznikowymi liniami nn 0,4 kV, w rejonie ulic Królowej Jadwigi 23 i Rejtana w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-11-09
sygnatura: WZP.271.77.2017.B
DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY AKCJI I DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-25
sygnatura: WZP.271.67.2017.B
Dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego w budynku A Urzędu Miasta bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-24
sygnatura: WZP.271.69.2017.B
Wykonanie prac w drzewostanie na Wzgórzu Wolności oraz Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-20
sygnatura: WZP.271.74.2017.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-19
sygnatura: WZP.271.72.2017.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru w budynku "A" Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-12
sygnatura: WZP.271.70.2017.B
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-10
sygnatura: WZP.271.42.2017.E
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w latach 2018-2020
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-09
sygnatura: WZP.271.40.2017.E
Utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I-IX w latach 2018-2020
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-10-04
sygnatura: WZP.271.41.2017.E
Dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy, miejskich jednostek organizacyjnych, szkół i jedostek oświatowych Miasta Bydgoszczy oraz osób prawnych, których udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2017-07-04
sygnatura: WZP.271.27.2017.E
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

Zamówienia publiczne 6000-30000 €

ogłoszenie opublikowane od 2016-04-21 do 2016-04-28
sygnatura: WGK-I.271.3.28.2016
Wykonanie prac polegających na konserwacji systemów melioracyjnych i rowów na terenie m. Bydgoszczy
(PDF, 76KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.28.2016_oferta
(PDF, 607KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-04-06 do 2016-04-11
sygnatura: WI.271.8.2016
Konserwacja i naprawa drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych zainstalowanych w UMB wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i zwrotem zużytych pojemników.
(PDF, 1372KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.8.2016 - formularz oferty
(PDF, 1013KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.8.2016 - wzór umowy
(PDF, 8029KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.8.2016 - informacja o zmianie terminu
(PDF, 1445KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-03-31 do 2016-04-07
sygnatura: WGK-I.271.3.16.2016
Wykonanie prac remontowych zbiorników wodnych koryta betonowego - kaskady, fontanny zlokalizowanej na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy oraz odcięcie studzienki - komory pomp od sieci kanalizacyjnej
(PDF, 369KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-03-16 do 2016-03-21
sygnatura: BKZ.3037.6.2016
Wykonanie Studium Historyczno- Konserwatorskiego dla miasta Bydgoszczy dla następujących ulic i pierzei: Grunwaldzka 1-57, Kanałowa 1-15, Wrocławska 2-11, Bulwar S. Malinowskiego
(PDF, 52KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-02-01 do 2016-02-05
sygnatura: WGK-I.271.3.1.2016
Nprawa i konserwacja ławek na terenach zieleni miejskiej miasta Bydgoszczy
(PDF, 4138KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-01-26 do 2016-01-29
sygnatura: WGK-I.271.2.3.2016
Utrzymanie lasów komunalnych Miasta Bydgoszczy
(PDF, 2121KB)

ogłoszenie opublikowane od 2016-01-18 do 2016-01-22
sygnatura: WOA-V.271.3.5.2016
Dostawa wody mineralnej i źrodlanej sukcesywnie dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie 12 miesięcy
(PDF, 6859KB)

Sprzedaż nieruchomości

sygnatura: WMG-II.6872.27.2017BR
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, I przetarg w dniu 09.01.2018 r.; ul. Białogardzka
(PDF, 80KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.25.2016GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 23.01.2018 r.; ul.Ks. Ignacego Skorupki
(PDF, 114KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.10.2017
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16.01.2018 r.; ul.Orla 21
(PDF, 119KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.29.2016JF
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11.12.2017 r.; ul. Olkuska 9
(PDF, 122KB)

sygnatura: WMG-II.6872.90.2013JF
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11.12.2017 r.; ul. Altanowa
(PDF, 110KB)

sygnatura: WMG-II.6872.82.2013SP
Sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, I przetarg w dniu 11.12.2017 r.; ul. Dr. Emila Warmińskiego 14
(PDF, 157KB)

sygnatura: WMG-II.6840.2.13.2012SP
Sprzedaż udziału w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, II przetarg w dniu 11.12.2017 r.; ul. Zielonogórska
(PDF, 163KB)

sygnatura: Protokół z dnia 10.11.2017r. z otwarcia ofert.
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 120
(PDF, 371KB)

sygnatura: WMG.II.6872.87.2015PK-B
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 09.01.2018 r.; ul. Byszewska
(PDF, 141KB)

sygnatura: WMG-II.6872.194.2016JF
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 09.01.2018 r.; ul. Skrajna 3
(PDF, 155KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.11.2017
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20.12.2017 r.; ul. Wybudowanie.
(PDF, 115KB)

sygnatura: WMG-II.72241-1/9/08
Zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 18.12.2017 r.; ul. Warmińskiego 3
(PDF, 563KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.28.2016
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 18.12.2017 r.; ul. Chodkiewicza.
(PDF, 681KB)

sygnatura: WMG-II.6872.134.2015SP
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20.12.2017 r.; ul. Wiślana 27
(PDF, 129KB)

Konta bankowe Urzędu Miasta

Uwaga: W związku z przejęciemobsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy przez Bank Pekao S.A. z dniem 11.01.2013r. ulegają zmianie dotychczasowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a 
ul. Kolbego 40 
ul. Kruszwicka 1 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B 
ul. Długa 57 
ul. Dworcowa 6 
ul. Kwiatkowskiego 2 
ul. Jagiellońska 34 
ul. Prejsa 4 
pl. Teatralny 4 
ul. Trybunalska 2 
ul. Jezuicka 10

Wydział Księgowości

wybrane numery rachunków bankowych dla wpłat niepodatkowych 

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*
- opłata za dzierżawę gruntów gminy 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy 
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności 
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy 
- inne dochody z mienia gminy  
- opłata za kartę wędkarską 
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego 
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych   
 
nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa*
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 
  Państwa w prawo własności 
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa 

* termin płatności 
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającejz aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 
(052)58-58-234 (grunty gminy pod mieszkania, domy osób fizycznych), 
(052)58-58-849 (grunty gminy pod garaże, działalność gospodarczą), 
(052)58-58-494 (osoby prawne oraz grunty Skarbu Państwa).

nr rachunku bankowego:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066

- wadia na przetargi dotyczące zbycia nieruchomości gminy, 
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-469  

nr rachunku bankowego:  69 1240 6452 1111 0010 4788 1795

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244

nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów, za odstąpienie od usunięcia pojazdów, 
- opłaty komunikacyjne tj. za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, karty parkingowej, pozwoleń i licencji w transporcie drogowym 
- kary pieniężne (licencje, transport)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244 lub (052) 58-58-235

nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984

- należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

nr rachunku bankowego:  53 1240 6452 1111 0010 4788 4217

- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń Rodzinnych

nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lataubiegłe 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-685

nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-220

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    

- opłata skarbowa 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-246

nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394 

- podatek od środków transportowych

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-997

Uwaga! W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.   

nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują  indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach podatkowych za rok 2013.

nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

Telefon kontaktowy: 
osoby fizyczne (052) 58-58-122 , (052) 58-58-648 
osoby prawne (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać  na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2013.

W podatku od nieruchomości od osób prawnychobowiązują  indywidualne numery kont bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.     

Wydział Windykacji

nr rachunku bankowego:52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Uwaga: konto nie dotyczy wpłat bezpośrednio od mieszkańców, dotyczy przelewów od pracodawców, banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i innych dłużników zajętych wierzytelności pieniężnych w wyniku egzekucji wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych oraz przelewów z tytułu kosztów egzekucyjnych od organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji w wyniku zbiegu egzekucji (komornicy sądowi, naczelnicy urzędów skarbowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-143

Redakcja BIP
ul. Jezuicka 2, pok. 8
85-102 Bydgoszcz

e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl
tel. 52 58 58 167
fax. 52 32 22 962

mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy