mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy

Podstawowe informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-14:00

UWAGA
zmiana godzin pracy
Urzędu w dniach:
24.12.2013   7.30-14.30
27.12.2013   7.30-16.30
31.12.2013   7.30-16.30  

bezpłatna infolinia: 800-800-404
Praca w Urzędzie Miasta
Praca w jednostkach miejskich

Straż Miejska w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko podinspektor
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 13 października 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko specjalista ds. prawnych
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 23 października 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Dane kontaktowe wydziałów

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
WOA

Dyrektor Wydziału: Wojciech Jazdon
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Marta Estkowska
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 203A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Wydział Informatyki
WI

Dyrektor: Janusz Popielewski
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 402A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 919, 52 58 58 289
fax. 52 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
WZB

Dyrektor: Katarzyna Jańczak
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 100 A 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 816
fax. 52 5858 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPL

p.o. Dyrektora: Katarzyna Tandecka
ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 309
fax. 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl

Wydział Rozwoju Miasta
WRM

Dyrektor: Henryka Ławska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 323 B, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 3288 070
fax. 52 5858 083
email: wrs@um.bydgoszcz.pl

Wydział Administracji Budowlanej
WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta: Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 203 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Maciej Głuszkowski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 204 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Wydział Mienia i Geodezji
WMG

Dyrektor Wydziału: Maria Drabowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek A; pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Bereda
ul. Grudziądzka 9-15 pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Cybulska-Kulawik
ul. Grudziądzka 9-15 pok.3 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WGK

Dyrektor Wydziału: Wiesław Zawistowski
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824- sekretariat
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Grzegorz Boroń
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. sekretariat 52 58 58 394, sekretariat 52 58 58 824
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WUK

Dyrektor Wydziału: Waldemar Winter
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101. 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 611
fax. 52 58 58 602
email: wuk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji i Sportu
WE

Dyrektor Wydziału: Elżbieta Wiewióra
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Tomasz Wierzewski
ul. Niedźwiedzia 4 (p. III, pok. 307A)
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Jadwiga Zagert
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 308) 85-130 Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 137
fax. (52) 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
WZK

Dyrektor: Adam Ferek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 970, 52 5858 971
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Robert Dobrosielski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 218 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 972
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
WSO

Dyrektor Wydziału: Krystyna Sztejka
ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 264, 52 5858 841
fax. 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zamówień Publicznych
WZP

Dyrektor: Elżbieta Michalska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, II pietro, pok. 207 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 124
fax. 52 5858 273
email: wzp@um.bydgoszcz.pl

Biuro Rady Miasta
BRM

Dyrektor: Wojciech Paczkowski
ul. Jezuicka 1, pok. 206 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 342
fax. 52 5858 115
email: w.paczkowski@um.bydgoszcz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Iwona Gassowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 4, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 123
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Sadecka
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 5, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 675
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Mieszkuć-Mieszkowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 2, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 673
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Jędrzejczak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 7 A, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 671
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Anna Mitura
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 1, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 674
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zespół Prawny
ZP

Koordynator: Zbigniew Cichowski
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 216
fax. 52 5858 241
email: zp@um.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta
WIM

Dyrektor Wydziału : Lucyna Kojder-Szweda
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Bogdan Tyborski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
ZW

Koordynator: Wiktor Jakubowski
ul. Sielanka 8a 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 947
fax. 52 58 58 165
email: zwm@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej
WZS

Dyrektor: Regina Politowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, II piętro, pok. 210, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Z-ca dyrektora: -
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, I piętro, pok. 108, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Biuro Kultury Bydgoskiej
BKB

Dyrektor: Magdalena Zdończyk
ul. Jezuicka 14A 85-102 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 189
fax. +48 52 58 58 832
email: bkb@um.bydgoszcz.pl

Biuro Konserwatora Zabytków
BKZ

Miejski Konserwator Zabytków: Sławomir Marcysiak
ul. Jezuicka 2, pok. 01, w podwórzu
tel. +48 52 58 58 499, 52 58 59 299 52 58 59 298
fax. +48 52 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl,eliza.marcjanik@um.bydgoszcz.pl,i.janton@um.bydgoszcz.pl

Wydział Księgowości
WK

Dyrektor: Jolanta Tworek
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 202 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 622
fax. 52 5858 624
email: jolanta.tworek@um.bydgoszcz.pl

Wydział Windykacji
WW

Dyrektor: Katarzyna Nowak
ul. Jezuicka 4-16, pok. 118 /I piętro/ 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 222
fax. 52 58 58 624
email: ww@um.bydgoszcz.pl

Zespół Audytu i Kontroli Zarządczej
ZAK

Koordynator - Audytor Wewnętrzny: Adrianna Sudomirska
ul. Sielanka 8a pok. 6A 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 964
fax. -
email: zak@um.bydgoszcz.pl

Wydział Sportu
WS

Dyrektor: -
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 336
fax. 52 58 58 724
email: ws@um.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
BOK

Dyrektor Biura: Adam Musiała
ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 134 - sekretariat
fax. 52 58 59 209
email: odpady@um.bydgoszcz.pl

Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
BOM

koordynowane przez Doradcę Prezydenta Miasta: Michała Sztybla
ul. Niedźwiedzia 4a, pok. 100A - 104 A 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: zop@um.bydgoszcz.pl; zom@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
BP

-: -
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 105A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 446
fax. 52 5858 230
email: bp@um.bydgoszcz.pl

Biuro ZIT BTOF
BZIT

Dyrektor: Izabela Szczesik-Zobek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 12-13, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5859 446, 52 3288 649
email: zit@um.bydgoszcz.pl

Wydział Funduszy Europejskich
WF

Dyrektor: -
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858913
email: wrs@um.bydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne > 30000 €

ogłoszenie z dnia 2015-10-09
sygnatura: WZP.271.58.2015.B
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WYPRODUKOWANYCH W 2015 ROKU, PRZEZNACZONYCH DO SŁUŻBOWEJ OBSŁUGI URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY, Z JEDNOCZESNYM PRZYJĘCIEM TRZECH SAMOCHODÓW UŻYWANYCH W ROZLICZENIU
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-28
sygnatura: WZP.271.63.2015.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH I INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-25
sygnatura: WZP.271.64.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO Z NATURALNĄ MURAWĄ USYTUOWANEGO NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIELSKIEJ 12 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-24
sygnatura: WZP.271.61.2015.B
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ INSTNIEJĄCEGO BOISKA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY ORAZ JEGO OŚWIETLENIE I ODWODNIENIE, NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 34 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-24
sygnatura: WZP.271.59.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZYSZKOLNEGO WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WIATY, USYTUOWANYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH PRZY UL. SWARZEWSKIEJ W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-22
sygnatura: WZP.271.57.2015.B
UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW W URZĄDZENIA ZABAWOWE I URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-22
sygnatura: WZP.271.62.2015.B
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY ORAZ JEGO OŚWIETLENIE, NA TERENIE GIMNAZJUM NR 27 PRZY UL. KRUSZWICKIEJ 2 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-21
sygnatura: WZP.271.60.2015.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-16
sygnatura: WZP.271.54.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PLACU ZABAW I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI FITNESS USYTUOWANYCH PRZY UL. MACIASZKA / KROKUSOWA W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-09
sygnatura: WZP.271.9.2015.E
USUWANIE POJAZDÓW Z ULIC MIASTA BYDGOSZCZY ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O RUCHU DROGOWYM
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-08
sygnatura: WZP.271.55.2015.B
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ ZŁOMOWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH WYCOFANYCH Z UŻYCIA W LATACH 2016-2017 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-08
sygnatura: WZP.271.56.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO Z NATURALNĄ MURAWĄ USYTUOWANEGO NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIELSKIEJ 12 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-09-02
sygnatura: WIM.271.1.33.2015
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ BUDOWY PRZYSTANI WIOŚLARSKIEJ PRZY UL. ŻUPY 4 W BYDGOSZCZY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-08-31
sygnatura: WZP.271.52.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE BOISKA PRZYSZKOLNEGO WRAZ Z BUDOWĄ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA I LINIi TELETECHNICZNEJ, NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ 9 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-08-27
sygnatura: WZP.271.51.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE MIEJSKIEGO SZALETU ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PARKU JANA KOCHANOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-08-27
sygnatura: WZP.271.53.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE UMOCNIENIA BRZEGU I POSZERZENIU AKWENU METY TORU REGATOWEGO PRZY UL. WITEBSKIEJ W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-08-07
sygnatura: WZP.271.46.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 5 W BYDGOSZCZY ORAZ ROZBIÓRCE BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDOWIE MIEJSC POSTOJOWYCH
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-06-08
sygnatura: WZP.271.6.2015.E
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szkoły podstawowej z przedszkolem, halą sportową (z wyposażeniem) wraz z zagospodarowaniem jej terenu przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-04-27
sygnatura: WZP.271.1.2015.K
Zaprojektowanie i wykonanie wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy wraz z jego utrzymaniem i eksploatacją
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

Zamówienia publiczne 6000-30000 €

ogłoszenie opublikowane od 2015-10-01 do 2015-10-12
sygnatura: WIM 271.2.136.2015
Wyk. robót budowlanych polegających na dostawie i montażu urządzeń kynoparku i elem. małej architektury w Bydgoszczy w 3 lokalizacjach.
(PDF, 6871KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-30 do 2015-10-06
sygnatura: WI.271.17.2015
Dostawa i montaż niezbędnych elementów do systemu audio- wideo sali konferencyjnej budynku ZIT przy ul. Jagiellońskiej 61
(PDF, 1364KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.17.2015 przedłużenie terminu składania ofert
(PDF, 301KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-30 do 2015-10-08
sygnatura: WIM 271.2.133.2015
Wyk. robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw na terenie dz. nr ew. 32/1 obr. 434 przy ul. Hallera w Bydgoszczy.
(PDF, 11744KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-25 do 2015-10-07
sygnatura: BZIT.042.2.2015
Nabór na biegłego rewidenta
(PDF, 2023KB)

odpowiedź na pytanie - Załącznik nr1
(PDF, 1036KB)

odpowiedź na pytanie - Załącznik nr2
(PDF, 1058KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-25 do 2015-10-05
sygnatura: WIM 271.2.131.2015
Wyk. koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
(PDF, 8113KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-10-08 - Roz WIM 271.2.131.2015
(PDF, 397KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-22 do 2015-09-30
sygnatura: WZK-I.5544.140.2015
Opracowanie projektu technicznego odbudowy obwałowań zbiornika Portu drzewnego przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
(PDF, 508KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-16 do 2015-09-23
sygnatura: WE-VIII.4223.81.2015
„ Fabrycznie nowy sprzęt do prowadzenia szkolenia sportowego w szermierce”
(PDF, 408KB)

odpowiedź na pytanie - Ogłoszenie - brak rozstrzygnięcia - WE-VIII.4223.81.15
(PDF, 199KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-11 do 2015-09-23
sygnatura: WIM 271.2.128.2015
Wyk. dok. proj.-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Cichej 59 w Bydgoszczy.
(PDF, 14003KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-09-24 - Roz WIM 271.2.128
(PDF, 404KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-09 do 2015-09-21
sygnatura: WIM 271.2.127.2015
Wyk. dok. proj.-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Przedszkola nr 20, ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy.
(PDF, 13172KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-09-22 - Roz WIM 271.2.127.2015
(PDF, 404KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-07 do 2015-09-14
sygnatura: WE.VIII-4223.75.2015
„ Fabrycznie nowy komplet kabin – wiat – dla sędziów i zawodników rezerwowych piłki nożnej”
(PDF, 424KB)

odpowiedź na pytanie - WE.VIII-4223.75.2015 - uzupełnienie
(PDF, 228KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-04 do 2015-09-11
sygnatura: WIM 271.2.125.2015
Wyk. robót budowlanych polegających na doposażeniu placu zabaw na terenie Przedszkola nr 68 przy ul. Rejtana 3 w Bydgoszczy.
(PDF, 6971KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-09-28 - Roz WIM 271.2.125.2015
(PDF, 390KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-02 do 2015-09-11
sygnatura: WIM 271.2.123.2015
Wyk. dok. proj.-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynku ZS nr 6, przy ul. Staroszkolnej 12 w Bydgoszczy.
(PDF, 11887KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-09-21 - Roz WIM 271.2.123.2015
(PDF, 162KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-09-02 do 2015-09-11
sygnatura: WIM 271.2.124.2015
Wyk. dok. proj.-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynku przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy.
(PDF, 17415KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-09-21 - Roz WIM 271.2.124.2015
(PDF, 163KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-08-27 do 2015-09-01
sygnatura: WE.VIII-4223.73.2015
Fabrycznie nowy zestaw komputerowy statystyka.
(PDF, 615KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-08-27 do 2015-09-01
sygnatura: WE.VIII-4223.71.2015
Fabrycznie nowy segmentowy stół łamany do masażu i terapii manualnej.
(PDF, 407KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-08-25 do 2015-09-01
sygnatura: WE-VIII.4223.68.2015
Fabrycznie nowe drużynowe podium sportowe
(PDF, 317KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-07-31 do 2015-08-04
sygnatura: WI.271.13.2015
Kontynuacja usługi wsparcia systemu WLAN Juniper Networks zainstalowanego na terenie Miasta Bydgoszczy
(PDF, 1198KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-08-06 do 2015-08-14
sygnatura: WZK-II.271.6.2015
Całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych w 2015 roku w Bydgoszczy wobec pojawiających się zwierząt wolnożyjących (dzikich), chorych i rannych, odławianie ich do własnej klatki lub odłowni i po kwarantannie (azylu) wprowadzenie do środowiska naturalnego, a także transport, przyjęcie, dozór i karmienie.
(PDF, 919KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-07-28 do 2015-08-10
sygnatura: WI.271.12.2015
Zaprojektowanie i wykonanie połączenia kablowego dwóch studni Miejskiej Sieci Teleinformatycznej zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy przy skrzyżowaniu ul. Szubińskiej i ul. Pięknej oraz przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Sokolej.
(PDF, 672KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.12.2015 - program funkcjonalno-użytkowy
(PDF, 32KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.12.2015 - umowa
(PDF, 33KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-07-15 do 2015-07-17
sygnatura: WZK-I.5544.15.2015
Wykonanie dodatkowych prac konserwacyjnych na przeciwpowodziowym wale ochronnym Fordon-Łoskoń
(PDF, 251KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-07-10 do 2015-07-17
sygnatura: WI.271.11.2015
Kontynuacja posiadanych licencji na oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced dla 850 stanowisk na okres 1 roku.
(PDF, 609KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-13 do 2015-05-19
sygnatura: WI.271.5.2015
Świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej w zakresie: Service Manager v7, Asset manager v5, Connect.lt v4, wdrożonego systemu, polegającej na: usuwaniu błędów w Systemach zgłoszonych przez Zamawiającego, pomocy i doradztwie w sprawie używania, konfiguracji Systemu, pomocy i doradztwie w sprawie modyfikacji, konfiguracji i wdrożenia nowych funkcjonalności przez Zamawiającego w Systemie. Szczegółowe warunki świadczenia usługi definiuje Załącznik nr 1.
(PDF, 662KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.5.2015_załącznik 1
(PDF, 363KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-07 do 2015-05-12
sygnatura: WMG-III.6833.3.2015.ES
Ustalenie stanu faktycznego części nieruchomości położonej w Bydgoszczy
(PDF, 79KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-26 do 2015-04-02
sygnatura: BOK-II.271.3.1.2015
Usługa udostępnienia z wdrożeniem oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym monitoring GPS pojazdów odbierających odpady komunalne oraz identyfikację pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Bydgoszcz wraz z testowym wyposażeniem do identyfikacji odbioru odpadów komunalnych oraz zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację zapewniającą komunikację z SKOOK
(PDF, 1844KB)

odpowiedź na pytanie - Odpowiedź z dnia 30 marca 2015 na zapytanie ofertowe BOK-II.271.3.1.2015
(PDF, 158KB)

odpowiedź na pytanie - Odpowiedź na pytania do zapytania z 26 marca 2015 roku oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ogert - BOK-II.271.3.1.2015
(PDF, 1767KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-19 do 2015-03-23
sygnatura: BP-I.3226.9.2015
Dostawa oraz dwustronny nadruk na 2100 szt. koszulek w kolorze białym typ T-shirt sportowy Stedman Active Sports (ST8000) T-Men
(PDF, 1137KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-04 do 2015-03-12
sygnatura: WGK-I.271.3.16.2015
Oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść
(PDF, 10300KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-02-10 do 2015-02-13
sygnatura: WI.271.1.2015
Dostawa licencji WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 DvcCAL SNGL MVL (lub OLP NL GOV)- 75 szt.
(PDF, 564KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-01-08 do 2015-01-20
sygnatura: WK-V.271.1.2015
Doręczanie środków pieniężnych wypłacanych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych na adres zamieszkania świadczeniobiorców
(PDF, 102KB)

Sprzedaż nieruchomości

sygnatura: WMG-II.6840.1.29.2011
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Tadeusza Kościuszki 13
(PDF, 120KB)

sygnatura: WMG.II.6840.1.5.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Dworcowa 67
(PDF, 135KB)

sygnatura: WMG.V.6840.6.2013
Sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostanu) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w drodze przetargu, Plac Józefa Weyssenhoffa 3 (lokal nr 5a)
(PDF, 81KB)

sygnatura: WMG.V.6840.30.2012
Sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostanu) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w drodze przetargu, ul. Śniadeckich 59 (lokale nr 3 i 3a)
(PDF, 82KB)

sygnatura: WMG.V.6840.31.2014
Sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostanu) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w drodze przetargu, ul. Hoża 2 (lokal nr 4)
(PDF, 91KB)

sygnatura: WMG.V.6840.32.2014
Sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostanu) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w drodze przetargu, ul.J.Sułkowskiego 15 (lokal nr 22)
(PDF, 94KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.11.2011 WMG-II.6840.1.28.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu; ul. Golubska, Ołowiana
(PDF, 159KB)

sygnatura: WMG.II.6872.158.2015
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu; ul. Cmentarna
(PDF, 106KB)

sygnatura: WMG-II.6872.115.2015BR
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste; ul. Opławiec - Meysnera
(PDF, 135KB)

sygnatura: WMG-II.6872.207.2014BR
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego; ul. Fordońska
(PDF, 143KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.25.2012GD
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Śniegowa
(PDF, 111KB)

sygnatura: WMG-II.6872.98.2013 WMG-II.6872.238.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ul. Roentgena
(PDF, 106KB)

sygnatura: WMG-II.6872.133.2015SP
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ul. Wrocławska
(PDF, 150KB)

sygnatura: WMG-II.6872.132.2015SP
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ul. Jasiniecka
(PDF, 122KB)

sygnatura: WMG.II.722410-83/07 WMG-II.6840.1.16.2013
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul.Oleśnicka/Polanicka, ul. Oleśnicka
(PDF, 156KB)

sygnatura: WMG-II.6872.69.2012
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Produkcyjna
(PDF, 165KB)

sygnatura: WMG-II.6872.189.2013
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ul. Czartoryskiego
(PDF, 185KB)

Konta bankowe Urzędu Miasta

Uwaga: W związku z przejęciemobsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy przez Bank Pekao S.A. z dniem 11.01.2013r. ulegają zmianie dotychczasowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a 
ul. Kolbego 40 
ul. Kruszwicka 1 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B 
ul. Długa 57 
ul. Dworcowa 6 
ul. Kwiatkowskiego 2 
ul. Jagiellońska 34 
ul. Prejsa 4 
pl. Teatralny 4 
ul. Trybunalska 2 
ul. Jezuicka 10

Wydział Księgowości

wybrane numery rachunków bankowych dla wpłat niepodatkowych 

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*
- opłata za dzierżawę gruntów gminy 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy 
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności 
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy 
- inne dochody z mienia gminy  
- opłata za kartę wędkarską 
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego 
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych   
 
nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa*
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 
  Państwa w prawo własności 
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa 

* termin płatności 
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającejz aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 
(052)58-58-234 (grunty gminy pod mieszkania, domy osób fizycznych), 
(052)58-58-849 (grunty gminy pod garaże, działalność gospodarczą), 
(052)58-58-494 (osoby prawne oraz grunty Skarbu Państwa).

nr rachunku bankowego:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066

- wadia na przetargi dotyczące zbycia nieruchomości gminy, 
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-469  

nr rachunku bankowego:  69 1240 6452 1111 0010 4788 1795

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244

nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów, za odstąpienie od usunięcia pojazdów, 
- opłaty komunikacyjne tj. za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, karty parkingowej, pozwoleń i licencji w transporcie drogowym 
- kary pieniężne (licencje, transport)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244 lub (052) 58-58-235

nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984

- należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

nr rachunku bankowego:  53 1240 6452 1111 0010 4788 4217

- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń Rodzinnych

nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lataubiegłe 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-685

nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-220

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    

- opłata skarbowa 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-246

nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394 

- podatek od środków transportowych

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-997

Uwaga! W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.   

nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują  indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach podatkowych za rok 2013.

nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

Telefon kontaktowy: 
osoby fizyczne (052) 58-58-122 , (052) 58-58-648 
osoby prawne (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać  na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2013.

W podatku od nieruchomości od osób prawnychobowiązują  indywidualne numery kont bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.     

Wydział Windykacji

nr rachunku bankowego:52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Uwaga: konto nie dotyczy wpłat bezpośrednio od mieszkańców, dotyczy przelewów od pracodawców, banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i innych dłużników zajętych wierzytelności pieniężnych w wyniku egzekucji wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych oraz przelewów z tytułu kosztów egzekucyjnych od organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji w wyniku zbiegu egzekucji (komornicy sądowi, naczelnicy urzędów skarbowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-143

Redakcja BIP
ul. Jezuicka 2, pok. 8
85-102 Bydgoszcz

e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl
tel. 52 58 58 167
fax. 52 32 22 962

mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy