mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy

Podstawowe informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-14:00

UWAGA
zmiana godzin pracy
Urzędu w dniach:
24.12.2013   7.30-14.30
27.12.2013   7.30-16.30
31.12.2013   7.30-16.30  

bezpłatna infolinia: 800-800-404
Praca w Urzędzie Miasta
Praca w jednostkach miejskich

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, archiwum i OC
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 20.10.2014
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Dane kontaktowe wydziałów

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
WOA

Dyrektor Wydziału: Wojciech Jazdon
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Marta Estkowska
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 307A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Wydział Informatyki
WI

p.o. Dyrektora: Filip Dobiszewski
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 402A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 919, 52 58 58 289
fax. 52 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
WZB

Dyrektor: Katarzyna Jańczak
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 100 A 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 816
fax. 52 5858 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPL

p.o. Dyrektora: Katarzyna Tandecka
ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 309
fax. 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl

Wydział Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej
WRW

Dyrektor: Izabela Ewa Szczesik-Zobek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 323 A, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 070
fax. 52 5858 083
email: wrw@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Henryka Ławska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 323 B, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 3288 070
fax. 52 5858 083
email: wrs@um.bydgoszcz.pl

Wydział Administracji Budowlanej
WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta: Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 203 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: katarzyna.laskarzewska@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Maciej Głuszkowski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 204 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: maciej.gluszkowski@um.bydgoszcz.pl

Wydział Mienia i Geodezji
WMG

Dyrektor Wydziału: Maria Drabowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek A; pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Bereda
ul. Grudziądzka 9-15 pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Cybulska-Kulawik
ul. Grudziądzka 9-15 pok.3 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WGK

Dyrektor Wydziału: Wiesław Zawistowski
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824- sekretariat
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Grzegorz Boroń
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. sekretariat 52 58 58 394, sekretariat 52 58 58 824
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WUK

Dyrektor Wydziału: Waldemar Winter
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101. 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 611
fax. 52 58 58 602
email: wuk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji i Sportu
WE

Dyrektor Wydziału: Iwona Waszkiewicz
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 308) 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 136, + 48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Jadwiga Zagert
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Tomasz Wierzewski
ul. Niedźwiedzia 4 (p. III, pok. 307A)
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
WZK

Dyrektor: Adam Ferek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 970, 52 5858 971
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Robert Dobrosielski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 218 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 972
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
WSO

Dyrektor Wydziału: Krystyna Sztejka
ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 264, 52 5858 841
fax. 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zamówień Publicznych
WZP

Dyrektor: Elżbieta Michalska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 207 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 124
fax. 52 5858 273
email: wzp@um.bydgoszcz.pl

Biuro Rady Miasta
BRM

Dyrektor: Wojciech Paczkowski
ul. Jezuicka 1, pok. 206 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 342
fax. 52 5858 115
email: w.paczkowski@um.bydgoszcz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Iwona Gassowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 6, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 400
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Sadecka
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 1, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 400
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Mieszkuć-Mieszkowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 4, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 400
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Jędrzejczak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 7 A, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 400
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zespół Prawny
ZP

Koordynator: Zbigniew Cichowski
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 216
fax. 52 5858 241
email: zp@um.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta
WIM

Dyrektor Wydziału : Lucyna Kojder-Szweda
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Bogdan Tyborski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
ZW

Koordynator: Wiktor Jakubowski
ul. Sielanka 8a 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 947
fax. 52 58 58 165
email: zwm@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej
WZS

Dyrektor: Regina Politowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, II piętro, pok. 210, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Z-ca dyrektora: -
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, I piętro, pok. 108, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Biuro Kultury Bydgoskiej
BKB

Dyrektor: Magdalena Zdończyk
ul. Jezuicka 14A 85-102 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 189
fax. +48 52 58 58 832
email: bkb@um.bydgoszcz.pl

Biuro Konserwatora Zabytków
BKZ

Miejski Konserwator Zabytków: Sławomir Marcysiak
ul. Jezuicka 2, pok. 01, w podwórzu
tel. +48 52 58 58 499
fax. +48 52 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl

Wydział Księgowości
WK

Dyrektor: Jolanta Tworek
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 202 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 622
fax. 52 5858 624
email: jolanta.tworek@um.bydgoszcz.pl

Wydział Windykacji
WW

Dyrektor: Katarzyna Nowak
ul. Jezuicka 4-16, pok. 118 /I piętro/ 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 222
fax. 52 58 58 624
email: ww@um.bydgoszcz.pl

Zespół Audytu i Kontroli
ZAK

Koordynator - Audytor Wewnętrzny: Adrianna Sudomirska
ul. Sielanka 8a pok. 6A 85-073 Bydgoszcz sekretariat: ul. Jezuicka 16 85- 102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 964, 52 58 58 490
fax. 52 58 59 191
email: zak@um.bydgoszcz.pl

Wydział Sportu
WS

Dyrektor: -
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 336
fax. 52 58 58 724
email: ws@um.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
BOK

Dyrektor Biura: Adam Musiała
ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 134 - sekretariat
fax. 52 58 59 209
email: odpady@um.bydgoszcz.pl

Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
BOM

Dyrektor: Piotr Kurek
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: zop@um.bydgoszcz.pl; zom@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
BP

-: -
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 105A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 446
fax. 52 5858 230
email: bp@um.bydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne > 30000 €

ogłoszenie z dnia 2014-10-30
sygnatura: WZP.271.87.2014.B
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KRYTEGO BASENU Z ŁACZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 (ZS) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZS PRZY UL. PIJARÓW 4 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-17
sygnatura: WZP.271.84.2014.B
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KRYTEGO BASENU Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 (ZSO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZSO PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 4A W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-17
sygnatura: WZP.271.82.2014.B
PRZEPROWADZENIE KAMPANII EDUKACYJNEJ POKAZUJĄCEJ KORZYŚCI ZDROWOTNE I SPOŁECZNE Z ELIMINACJI NISKIEJ EMISJI ORAZ OPRACOWANIE BAZY DANYCH INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI W OPARCIU O PRZEPROWADZENIE OBSZAROWEJ INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-17
sygnatura: WZP.271.80.2014.B
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENÓW: RONDA TORUŃSKIEGO, W OBRĘBIE RONDA JAGIELLONÓW, SKARPY NA WYBRZEŻU IM. PREZYDENTA G. NARUTOWICZA W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-16
sygnatura: WZP.271.77.2014.B
DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWO-TECHNICZNEGO SŁUŻĄCEGO DO PROWADZENIA PROCESU SZKOLENIA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE, KAJAKARSTWIE I ŻEGLARSTWIE, W KLUBACH SPORTOWYCH W MIEŚCIE BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-16
sygnatura: WZP.271.81.2014.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU MIĘDZY ULICAMI KOSSAKA I GERSONA W BYDGOSZCZY PLACEM ZABAW I KYNOPARKIEM
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-15
sygnatura: WZP.271.76.2014.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PLACU ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ FITNESS I OGRODZENIEM TERENU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-14
sygnatura: WZP.271.79.2014.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ORAZ SPORZĄDZENIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-09
sygnatura: WZP.271.78.2014.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI SKATEPARKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW W BYDGOSZCZY (II ETAP)
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-10-07
sygnatura: WZP.271.6.2014.E
OCZYSZCZANIE MIASTA BYDGOSZCZY W REJONACH OZNACZONYCH NR I-IX W LATACH 2015-2017
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-09-30
sygnatura: WZP.271.74.2014.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE SYSTEMU MONITORINGU KOMPLEKSU SPORTOWEGO ZAWISZA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GDAŃSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-09-26
sygnatura: WZP.271.72.2014.B
WYKONANIE NASADZEŃ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-09-24
sygnatura: WZP.271.73.2014.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH I INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-09-15
sygnatura: WZP.271.70.2014.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNO-DESZCZOWEJ NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 3 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL GRANICZNEJ 12 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2014-09-03
sygnatura: WZP.271.66.2014.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA TERENIE GIMNAZJUM NR 16 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. BOHATERÓW KRAGUJEWCA 10 W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

Zamówienia publiczne 6000-30000 €

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-30 do 2014-11-10
sygnatura: WIM 271.2.128.2014
Wyk. prac konserwatorskich fontanny z rzeźbą znajdującej się na terenie Skweru Nowakowskiego między ul. Skorupki a Orlą w Bydgoszczy.
(PDF, 16488KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-30 do 2014-11-06
sygnatura: BP-I.3226.156.2014
Dostawa, montaż i demontaż sceno techniki oraz jej obsługa podczas imprezy sylwestrowej 2014 w Bydgoszczy
(PDF, 1892KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-29 do 2014-11-07
sygnatura: WIM 271.2.126.2014
Przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego korony stadionu BKS "Chemik" przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy.
(PDF, 12183KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-28 do 2014-11-07
sygnatura: WIM 271.2.125.2014
Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Siernieczek, rejon ulic Sochaczewskiej, Żyrardowskiej i Płońskiej w Bydgoszczy
(PDF, 8095KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-24 do 2014-10-29
sygnatura: WIM 271.2.121.2014
Wyk. robót budowl. związanych z zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej w Bydgoszczy.
(PDF, 13743KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-30 - Rozstrz WIM 271.2.121.2014
(PDF, 392KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-23 do 2014-10-30
sygnatura: WI.271.19.2014
Odnowienie Systemu informacji prawnej dedykowanego samorządowcom i profilowany pod potrzeby użytkowników samorządowych
(PDF, 694KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.19.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 9248KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-22 do 2014-10-28
sygnatura: WIM 271.2.119.2014
Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra, ul. Kanarkowa w Bydgoszczy.
(PDF, 7276KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-17 do 2014-10-27
sygnatura: WIM 271.2.117.2014
Wyk. robót budowlanych: doposażenie istniejącego placu zabaw z wyk. nawierzchni z piasku płukanego - Park Księżycowy w Bydgoszczy.
(PDF, 4076KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-30 - Rozstrz WIM 271.2.117.2014
(PDF, 397KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-17 do 2014-10-27
sygnatura: WIM 271.2.116.2014
Wyk. inst. klimatyzacji w pomieszczeniu dydaktycznym/konferencyjnym bud. "Przystań Bydgoszcz" ul. Tamka 2 w Bydgoszczy.
(PDF, 15457KB)

odpowiedź na pytanie - Pytania i odpowiedzi WIM 271.2.116.2014
(PDF, 1043KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-10 do 2014-10-22
sygnatura: WIM 271.2.113.2014
Budowa ogrodzonego placu zabaw na terenie "Parku Dunarowskiego" w Bydgoszczy
(PDF, 8529KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-22 - Rozstrzygnięcie WIM 271.2.113.2014
(PDF, 374KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-09 do 2014-10-14
sygnatura: WGK-I.271.3.188.2014
Wykonanie 40 szt. ławek betonowych z oparciem przystosowanych do wkopania i ich montaż w ciągu ul. Pelplińskiej
(PDF, 251KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-06 do 2014-10-08
sygnatura: WOA.V.271.3.186.2014
Dostawa mebli biurowych i krzeseł przeznaczonych na wyposażenie Urzędu Miasta Bydgoszczy.
(PDF, 3998KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-13 - Rozstrzygnięcie na meble biurowe
(PDF, 426KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-06 do 2014-10-13
sygnatura: WAB.III.525.9.2014.KA
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym - wykonanie nawierzchni sięgacza drogowego do posesji przy ulicy Bułgarskiej 1 - korekta
(PDF, 47KB)

odpowiedź na pytanie - Rozstrzygnięcie Bułgarska
(PDF, 937KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-14
sygnatura: WRW-042.33.30.2014
Zatrudnienie nauczyciela –kurs makijaż permanentny praktyka
(PDF, 1389KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-14
sygnatura: WRW-042.33.29.2014
Zatrudnienie nauczyciela –kurs makijaż permanentny teoria
(PDF, 1376KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-14
sygnatura: WRW-042.33.28.2014
Zatrudnienie nauczyciela –kurs przedłużanie i stylizacja paznokci
(PDF, 1360KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-14
sygnatura: WRW-042.33.27.2014
Zatrudnienie nauczyciela –kurs odnowa biologiczna – masaż ciała klasyczny i relaksacyjny
(PDF, 1366KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-14
sygnatura: WRW-042.33.26.2014
Zatrudnienie nauczyciela –kurs odnowa biologiczna – zabiegi fizykalne, masaż, zabiegi pielęgnacyjne
(PDF, 1463KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-14
sygnatura: WRW-042.33.25.2014
Zatrudnienie nauczyciela –kurs odnowa biologiczna – dieto profilaktyka, promocja zdrowia
(PDF, 1380KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.24.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kosmetyka kurs A.61 działalność gospodarcza i usługowa w salonie
(PDF, 1338KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.23.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kosmetyka kurs A.61 podstawy kosmetologii
(PDF, 1386KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.22.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kosmetyka kurs A.61 chemia kosmetyczna
(PDF, 1326KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.21.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kosmetyka kurs A.61 pracownia kosmetyczna i wizażu
(PDF, 1468KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.20.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kosmetyka kurs A.61 angielski zawodowy
(PDF, 1339KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.19.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kosmetyka kurs A.61 bhp, podstawy fizjoterapii i anatomiczno-dermatologiczne
(PDF, 1429KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.18.2014
Zatrudnienie nauczyciela – fryzjerstwo kurs A.23 pracownia wizualizacji
(PDF, 1316KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.17.2014
Zatrudnienie nauczyciela – fryzjerstwo kurs A.23 kreowanie wizerunku
(PDF, 1319KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.16.2014
Zatrudnienie nauczyciela – fryzjerstwo kurs A.23 angielski zawodowy
(PDF, 1326KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.15.2014
Zatrudnienie nauczyciela – fryzjerstwo kurs A.23 bhp
(PDF, 1322KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-03 do 2014-10-13
sygnatura: WRW-042.33.14.2014
Zatrudnienie nauczyciela – fryzjerstwo kurs A.23 zarządzanie salonem
(PDF, 1324KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-24 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.14-30.2014
(PDF, 1571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-02 do 2014-10-10
sygnatura: WRW-042.33.13.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kurs spawania TIG, MAG: praktyka
(PDF, 1448KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-21 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.12-13.2014
(PDF, 498KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-02 do 2014-10-10
sygnatura: WRW-042.33.12.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kurs spawania TIG, MAG: teoria
(PDF, 1391KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-21 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.12-13.2014
(PDF, 498KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-02 do 2014-10-10
sygnatura: WRW-042.33.11.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kurs CNC: programowanie i obsługa obrabiarek
(PDF, 1533KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-21 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.9-11.2014
(PDF, 643KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-02 do 2014-10-10
sygnatura: WRW-042.33.10.2014
Zatrudnienie nauczyciela – kurs CNC: podstawy obróbki
(PDF, 1514KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-21 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.9-11.2014
(PDF, 643KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-02 do 2014-10-10
sygnatura: WRW-042.33.9.2014
Zatrudnienie nauczyciela - kurs CNC: rysunek techniczny
(PDF, 1502KB)

odpowiedź na pytanie - załączniki
(PDF, 2723KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-10-21 - Rozstrzygnięcie WRW-042.33.9-11.2014
(PDF, 643KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-09-25 do 2014-10-02
sygnatura: WIM 271.2.97.2014
Budowa skweru rekreacyjno-integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza w Bydgoszczy.
(PDF, 17840KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-09-24 do 2014-09-25
sygnatura: WGK-I.271.3.198.2014
Prace pielęgnacyjne drzewostanu Cmentarza Starofarnego.
(PDF, 576KB)

odpowiedź na pytanie - Inwentaryzacja drzewostanu zabytowego na Cmentarzu Starofarnym.
(PDF, 3340KB)

odpowiedź na pytanie - Załącznik graficzny.
(PDF, 1235KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-09-23 do 2014-09-25
sygnatura: WGK-I.271.3.197.2014
Utwardzenie fragmentu nawierzchni chodnika na cmentarzu komunalnym Starofarnym w Bydgoszczy.
(PDF, 297KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-09-19 do 2014-09-29
sygnatura: WI.271.18.2014
Usługa przyłączenia do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) dwóch szkół (szczegóły w załącznikach)
(PDF, 701KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 875KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 oferta
(PDF, 354KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 umowa
(PDF, 3760KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-08-26 do 2014-09-01
sygnatura: WRW.II.042.18-6 .2014
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych.
(PDF, 3324KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2014-09-10 - rozstrzygnięcie WRW.II.042.18-6.2014
(PDF, 571KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-11 do 2014-07-18
sygnatura: WI.271.15.2014
Zakup dodatkowej licencji VMware vSphere 5 Enterprise Plus na 4 procesory wraz z rocznym wsparciem technicznym oraz prawem do aktualizacji (Basic Support/Subscription)
(PDF, 587KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-09 do 2014-07-15
sygnatura: WI.271.14.2014
Odnowienie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie Veeam Backup & Replication for VMVare Enterprise Edition na kolejny rok oraz zakup nowych licencji.
(PDF, 686KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-09 do 2014-07-15
sygnatura: WI.271.12.2014
Kontynuacja posiadanych licencji na oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced dla 850 stanowisk na okres 1 roku.
(PDF, 578KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-01 do 2014-07-09
sygnatura: WI.271.11.2014
Świadczenia usług telefonicznych dla Urzedu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych dla 1500 numerów w zakresie połaczeń przychodzących i wychodzących w zakresie pakietu I i Pakietu II.
(PDF, 622KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 2958KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 formularz
(PDF, 2138KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 odpowiedź
(PDF, 769KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 odpowiedź 2
(PDF, 1339KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-06-25 do 2014-07-04
sygnatura: WI.271.10.2014
Kontynuacja usługi wsparcia WLAN Juniper Networks zainstalowanego na terenie Miasta Bydgoszczy
(PDF, 1166KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.10.2014 przedłużenie terminu składania ofert
(PDF, 2616KB)

Sprzedaż nieruchomości

sygnatura: WMG-II.72241-1/23/10/GD WMG-II.72241-1/28/09/GD
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Kiedrowskiego
(PDF, 144KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.16.2012GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego
(PDF, 144KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.30.2011SP
Sprzedaż udziału należącego do Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej; ul. Rycerska 1
(PDF, 142KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.18.2013SP
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 (pustostanu); ul.Bolesława Chrobrego 20
(PDF, 291KB)

sygnatura: WMG-II.72241-1/3/09 WMG-II.6840.1.24.2011
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste; ul. Mińska, ul. Jaskółcza
(PDF, 219KB)

sygnatura: WMG.II.6872.207-2011
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Ołowiana-Kobaltowa
(PDF, 112KB)

sygnatura: WMG-II.7223-95/08
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Fordońska
(PDF, 112KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.27.2011GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; Plac Kościeleckich
(PDF, 141KB)

sygnatura: WMG-II.AR.72241-1/9/08
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu; ul. Warmińskiego 3
(PDF, 144KB)

sygnatura: WMG.II.7223-285/07JF
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Skrajna 3
(PDF, 131KB)

sygnatura: WMG-II.6872.69.2012
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Produkcyjna
(PDF, 74KB)

Konta bankowe Urzędu Miasta

Uwaga: W związku z przejęciemobsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy przez Bank Pekao S.A. z dniem 11.01.2013r. ulegają zmianie dotychczasowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a 
ul. Kolbego 40 
ul. Kruszwicka 1 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B 
ul. Długa 57 
ul. Dworcowa 6 
ul. Kwiatkowskiego 2 
ul. Jagiellońska 34 
ul. Prejsa 4 
pl. Teatralny 4 
ul. Trybunalska 2 
ul. Jezuicka 10

Wydział Księgowości

wybrane numery rachunków bankowych dla wpłat niepodatkowych 

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*
- opłata za dzierżawę gruntów gminy 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy 
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności 
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy 
- inne dochody z mienia gminy  
- opłata za kartę wędkarską 
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego 
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych   
 
nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa*
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 
  Państwa w prawo własności 
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa 

* termin płatności 
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającejz aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 
(052)58-58-234 (grunty gminy pod mieszkania, domy osób fizycznych), 
(052)58-58-849 (grunty gminy pod garaże, działalność gospodarczą), 
(052)58-58-494 (osoby prawne oraz grunty Skarbu Państwa).

nr rachunku bankowego:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066

- wadia na przetargi dotyczące zbycia nieruchomości gminy, 
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-469  

nr rachunku bankowego:  69 1240 6452 1111 0010 4788 1795

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244

nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów, za odstąpienie od usunięcia pojazdów, 
- opłaty komunikacyjne tj. za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, karty parkingowej, pozwoleń i licencji w transporcie drogowym 
- kary pieniężne (licencje, transport)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244 lub (052) 58-58-235

nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984

- należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

nr rachunku bankowego:  53 1240 6452 1111 0010 4788 4217

- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń Rodzinnych

nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lataubiegłe 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-685

nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-220

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    

- opłata skarbowa 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-246

nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394 

- podatek od środków transportowych

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-997

Uwaga! W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.   

nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują  indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach podatkowych za rok 2013.

nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

Telefon kontaktowy: 
osoby fizyczne (052) 58-58-122 , (052) 58-58-648 
osoby prawne (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać  na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2013.

W podatku od nieruchomości od osób prawnychobowiązują  indywidualne numery kont bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.     

Wydział Windykacji

nr rachunku bankowego:52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Uwaga: konto nie dotyczy wpłat bezpośrednio od mieszkańców, dotyczy przelewów od pracodawców, banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i innych dłużników zajętych wierzytelności pieniężnych w wyniku egzekucji wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych oraz przelewów z tytułu kosztów egzekucyjnych od organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji w wyniku zbiegu egzekucji (komornicy sądowi, naczelnicy urzędów skarbowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-143

Redakcja BIP
ul. Jezuicka 2, pok. 8
85-102 Bydgoszcz

e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl
tel. 52 58 58 167
fax. 52 32 22 962

mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy