mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy

Podstawowe informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-14:00

UWAGA
zmiana godzin pracy
Urzędu w dniach:
24.12.2013   7.30-14.30
27.12.2013   7.30-16.30
31.12.2013   7.30-16.30  

bezpłatna infolinia: 800-800-404
Praca w Urzędzie Miasta

ogłoszenie nr 12/15, z dnia 2015-05-26
termin składania ofert: 2015-06-09
na 2 stanowiska ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 36KB)

Praca w jednostkach miejskich

Powiatowy Urząd Pracy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 29 maja 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Powiatowy Urząd Pracy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 29 maja 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Powiatowy Urząd Pracy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko specjalista w Referacie Zarządzania Dokumentacją
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 29 maja 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o.
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko Referenta ds. technicznych
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 31-05-2015
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko geodeta / młodszy geodeta
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 5 czerwca 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Dane kontaktowe wydziałów

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
WOA

Dyrektor Wydziału: Wojciech Jazdon
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Marta Estkowska
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 203A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Wydział Informatyki
WI

Dyrektor: Janusz Popielewski
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 402A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 919, 52 58 58 289
fax. 52 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
WZB

Dyrektor: Katarzyna Jańczak
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 100 A 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 816
fax. 52 5858 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPL

p.o. Dyrektora: Katarzyna Tandecka
ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 309
fax. 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl

Wydział Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej
WRW

Dyrektor: Izabela Ewa Szczesik-Zobek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 323 A, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 070
fax. 52 5858 083
email: wrw@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Henryka Ławska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 323 B, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 3288 070
fax. 52 5858 083
email: wrs@um.bydgoszcz.pl

Wydział Administracji Budowlanej
WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta: Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 203 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Maciej Głuszkowski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 204 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Wydział Mienia i Geodezji
WMG

Dyrektor Wydziału: Maria Drabowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek A; pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Bereda
ul. Grudziądzka 9-15 pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Cybulska-Kulawik
ul. Grudziądzka 9-15 pok.3 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WGK

Dyrektor Wydziału: Wiesław Zawistowski
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824- sekretariat
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Grzegorz Boroń
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. sekretariat 52 58 58 394, sekretariat 52 58 58 824
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WUK

Dyrektor Wydziału: Waldemar Winter
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101. 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 611
fax. 52 58 58 602
email: wuk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji i Sportu
WE

p.o. Dyrektora Wydziału: Jadwiga Zagert
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Tomasz Wierzewski
ul. Niedźwiedzia 4 (p. III, pok. 307A)
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
WZK

Dyrektor: Adam Ferek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 970, 52 5858 971
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Robert Dobrosielski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 218 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 972
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
WSO

Dyrektor Wydziału: Krystyna Sztejka
ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 264, 52 5858 841
fax. 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zamówień Publicznych
WZP

Dyrektor: Elżbieta Michalska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, II pietro, pok. 207 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 124
fax. 52 5858 273
email: wzp@um.bydgoszcz.pl

Biuro Rady Miasta
BRM

Dyrektor: Wojciech Paczkowski
ul. Jezuicka 1, pok. 206 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 342
fax. 52 5858 115
email: w.paczkowski@um.bydgoszcz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Iwona Gassowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 4, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 123
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Sadecka
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 5, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 675
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Mieszkuć-Mieszkowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 2, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 673
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Jędrzejczak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 7 A, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 671
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zespół Prawny
ZP

Koordynator: Zbigniew Cichowski
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 216
fax. 52 5858 241
email: zp@um.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta
WIM

Dyrektor Wydziału : Lucyna Kojder-Szweda
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Bogdan Tyborski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
ZW

Koordynator: Wiktor Jakubowski
ul. Sielanka 8a 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 947
fax. 52 58 58 165
email: zwm@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej
WZS

Dyrektor: Regina Politowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, II piętro, pok. 210, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Z-ca dyrektora: -
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, I piętro, pok. 108, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Biuro Kultury Bydgoskiej
BKB

Dyrektor: Magdalena Zdończyk
ul. Jezuicka 14A 85-102 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 189
fax. +48 52 58 58 832
email: bkb@um.bydgoszcz.pl

Biuro Konserwatora Zabytków
BKZ

Miejski Konserwator Zabytków: Sławomir Marcysiak
ul. Jezuicka 2, pok. 01, w podwórzu
tel. +48 52 58 58 499, 52 58 59 299 52 58 59 298
fax. +48 52 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl,eliza.marcjanik@um.bydgoszcz.pl,i.janton@um.bydgoszcz.pl

Wydział Księgowości
WK

Dyrektor: Jolanta Tworek
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 202 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 622
fax. 52 5858 624
email: jolanta.tworek@um.bydgoszcz.pl

Wydział Windykacji
WW

Dyrektor: Katarzyna Nowak
ul. Jezuicka 4-16, pok. 118 /I piętro/ 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 222
fax. 52 58 58 624
email: ww@um.bydgoszcz.pl

Zespół Audytu i Kontroli Zarządczej
ZAK

Koordynator - Audytor Wewnętrzny: Adrianna Sudomirska
ul. Sielanka 8a pok. 6A 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 964
fax. -
email: zak@um.bydgoszcz.pl

Wydział Sportu
WS

Dyrektor: -
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 336
fax. 52 58 58 724
email: ws@um.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
BOK

Dyrektor Biura: Adam Musiała
ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 134 - sekretariat
fax. 52 58 59 209
email: odpady@um.bydgoszcz.pl

Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
BOM

Dyrektor: -
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: zop@um.bydgoszcz.pl; zom@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
BP

-: -
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 105A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 446
fax. 52 5858 230
email: bp@um.bydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne > 30000 €

ogłoszenie z dnia 2015-05-25
sygnatura: WZP.271.28.2015.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI, ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-05-13
sygnatura: WZP.271.27.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE POMOSTU WIDOKOWEGO NA WYSOKOŚCI AMFITEATRU OPERY NOVA W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-05-13
sygnatura: WZP.271.25.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-05-12
sygnatura: WZP.271.26.2015.B
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW: MŁYNA ROTHERA, SPICHRZA ZBOŻOWEGO, SPICHRZA MĄCZNEGO NA POTRZEBY WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY O CZĘŚĆ GODPODARCZĄ, ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDYNKU ŁAZIENEK I ZMIANY SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY TOALETY PUBLICZNEJ, BUDOWY PLATFORMY WIDOKOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM KOMINIE - ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WYSPY MŁYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. MENNICA 10 I 12
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-05-11
sygnatura: WZP.271.24.2015.B
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZY ORAZ OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-05-04
sygnatura: WZP.271.23.2015.B
WYKONANIE ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH I ROBÓT BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH W BUDYNKACH: MŁYNA ROTHERA, SPICHRZA ZBOŻOWEGO, SPICHRZA MĄCZNEGO ZLOKALIZOWANYCH NA WYSPIE MŁYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-04-27
sygnatura: WZP.271.1.2015.K
Zaprojektowanie i wykonanie wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy wraz z jego utrzymaniem i eksploatacją
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-04-22
sygnatura: WZP.271.18.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. TECHNIKÓW 2
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-04-22
sygnatura: WZP.271.21.2015.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI, ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-03-30
sygnatura: WZP.271.2.2015.E
REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PN. "PROMOCJA MIASTA BYDGOSZCZY POPRZEZ KRAJOWE POŁĄCZENIA LOTNICZE NA TRASIE BYDGOSZCZ-KRAKÓW-BYDGOSZCZ"
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-03-27
sygnatura: WZP.271.17.2015.B
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI STAWU GÓRNEGO PRZY FONTANNIE POTOP W PARKU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

Zamówienia publiczne 6000-30000 €

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-26 do 2015-06-02
sygnatura: WIM 271.2.62.2015
Wyk. dok. proj.-kosztorys. budowy krytego basenu wraz z infrastrukturą techn. i zagosp. terenu - Zespół Szkół nr 28, ul. Kromera 11 w Bydgoszczy.
(PDF, 8848KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-22 do 2015-06-02
sygnatura: WIM 271.2.65.2015
Wyk. robót budowl. polegających na budowie siłowni fitness na terenie Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy.
(PDF, 6227KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-20 do 2015-05-29
sygnatura: WIM 271.2.64.2015
Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego budynku wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy.
(PDF, 4330KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-19 do 2015-05-26
sygnatura: WRW.II.042.29.4.2013
Koncepcja oprogramowania oraz współpracującej z nim infrastruktury technicznej (platformy) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach jednostek samorządu terytorialnego na terenie BTOF
(PDF, 2176KB)

odpowiedź na pytanie - formularz ofertowy 4
(PDF, 906KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-15 do 2015-05-22
sygnatura: WRW.II.042.29.3.2013
Opracowanie koncepcji projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły” na terenie BTOF.
(PDF, 2224KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-13 do 2015-05-19
sygnatura: WI.271.5.2015
Świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej w zakresie: Service Manager v7, Asset manager v5, Connect.lt v4, wdrożonego systemu, polegającej na: usuwaniu błędów w Systemach zgłoszonych przez Zamawiającego, pomocy i doradztwie w sprawie używania, konfiguracji Systemu, pomocy i doradztwie w sprawie modyfikacji, konfiguracji i wdrożenia nowych funkcjonalności przez Zamawiającego w Systemie. Szczegółowe warunki świadczenia usługi definiuje Załącznik nr 1.
(PDF, 662KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.5.2015_załącznik 1
(PDF, 363KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-13 do 2015-05-25
sygnatura: WIM 271.2.60.2015
Wyk. dok. proj.-kosztorys. budowy hali sportowej z łącznikiem z funkcją rehabilitacyjną do budynku ZS nr 14 wraz zagosp. terenu przy ul. Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy.
(PDF, 23410KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-11 do 2015-05-18
sygnatura: WGK-I.271.3.28.2015
Konserwacja i remonty systemów melioracyjnych i rowów na terenie miasta Bydgoszczy.
(PDF, 324KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-11 do 2015-05-18
sygnatura: WIM 271.2.56.2015
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Sielskiej 34 w Bydgoszczy.
(PDF, 6445KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-05-19 - Roz 271.2.56.2015
(PDF, 381KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-05-07 do 2015-05-12
sygnatura: WMG-III.6833.3.2015.ES
Ustalenie stanu faktycznego części nieruchomości położonej w Bydgoszczy
(PDF, 79KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-26 do 2015-04-02
sygnatura: BOK-II.271.3.1.2015
Usługa udostępnienia z wdrożeniem oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym monitoring GPS pojazdów odbierających odpady komunalne oraz identyfikację pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Bydgoszcz wraz z testowym wyposażeniem do identyfikacji odbioru odpadów komunalnych oraz zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację zapewniającą komunikację z SKOOK
(PDF, 1844KB)

odpowiedź na pytanie - Odpowiedź z dnia 30 marca 2015 na zapytanie ofertowe BOK-II.271.3.1.2015
(PDF, 158KB)

odpowiedź na pytanie - Odpowiedź na pytania do zapytania z 26 marca 2015 roku oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ogert - BOK-II.271.3.1.2015
(PDF, 1767KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-19 do 2015-03-23
sygnatura: BP-I.3226.9.2015
Dostawa oraz dwustronny nadruk na 2100 szt. koszulek w kolorze białym typ T-shirt sportowy Stedman Active Sports (ST8000) T-Men
(PDF, 1137KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-06 do 2015-03-12
sygnatura: WGK.I.271.3.17.2015
Utrzymanie i konserwacja ławek na terenach zieleni miejskiej miasta Bydgoszczy
(PDF, 3993KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-04 do 2015-03-12
sygnatura: WGK-I.271.3.16.2015
Oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść
(PDF, 10300KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-02-10 do 2015-02-13
sygnatura: WI.271.1.2015
Dostawa licencji WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 DvcCAL SNGL MVL (lub OLP NL GOV)- 75 szt.
(PDF, 564KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-01-08 do 2015-01-20
sygnatura: WK-V.271.1.2015
Doręczanie środków pieniężnych wypłacanych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych na adres zamieszkania świadczeniobiorców
(PDF, 102KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-19 do 2014-12-22
sygnatura: WGK.I.271.3.268.2014
Modernizacja stawu górnego przy fontannie ,,Potop” w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - I etap
(PDF, 744KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-04 do 2014-12-10
sygnatura: WI.271.24.2014
Usługa polegająca na obsłudze i rozliczaniu transakcji opłacanych kartami płatniczymi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
(PDF, 1534KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-04 do 2014-12-08
sygnatura: WI.271.23.2014
Zakup notebooków/tabletów multimedialnych typu 2w1 na potrzeby
(PDF, 1210KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.23.2014 odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania ofert
(PDF, 689KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-03 do 2014-12-10
sygnatura: BOK-II.271.3.29.2014
Zbiórka kartoników po napojach
(PDF, 56KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-02 do 2014-12-10
sygnatura: WGK-I.271.3.250.2014
Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego w roku 2015
(PDF, 506KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-28 do 2014-12-02
sygnatura: WGK-I.271.3.249.2014
Wycena realizacji elementów planu marketingowego Szlaku Wody, Przemysłu i Przemiosła TeH2O w Bydgoszczy.
(PDF, 227KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.249.2014_księga_znaku_szlaku_zal2
(PDF, 10855KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.249.2014_formularz_ofertowy_zal3
(PDF, 64KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.249.2014_wykaz_usług_zal4
(PDF, 52KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-26 do 2014-12-08
sygnatura: WZK-II.271.9.2014
Całodobowe zbieranie i utylizowanie martwych zwierząt, w tym ptaków z terenu miasta Bydgoszczy w roku 2015
(PDF, 153KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-26 do 2014-12-03
sygnatura: WI.271.22.2014
Usługa zestawienia i utrzymania sieci teleinformatycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.
(PDF, 293KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.22.2014_opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 273KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.22.2014_formularz oferty
(PDF, 153KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.22.2014_umowa sieć
(PDF, 614KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-25 do 2014-12-01
sygnatura: WGK-I.271.3.244.2014
Opracowanie serwisu internetowego z aplikacją mobilną dla projektu pn. Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych wregionach poprzemysłowych.
(PDF, 6400KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-25 do 2014-11-28
sygnatura: WGK-I.271.3.243.2014
Wykonanie oświetlenia świątecznego
(PDF, 97KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-24 do 2014-12-05
sygnatura: WZK-II.271.8.2014
Całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych w 2015 roku w Bydgoszczy
(PDF, 1206KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-19 do 2014-11-24
sygnatura: WI.271.21.2014
Przedłużenie umowy na wsparcie producenta dla oprogramowania VMware w zakresie VMware Vsphere i VMware Horizon View
(PDF, 300KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-20 do 2014-11-24
sygnatura: WI.271.20.2014
Zakup rocznego wsparcia serwisowego producenta typu Enhanced na sprzęt i oprogramowanie dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy EMC VNX 5300.
(PDF, 287KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-10 do 2014-11-24
sygnatura: WZB.271.1.2014
Badanie przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych Miasta Bydgoszczy za lata 2014-2016, o którym mowa w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) wraz z opinią i raportem z tego badania
(PDF, 596KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-04 do 2014-11-14
sygnatura: WZK-II.271.5.2014
Rozstawienie (na podsypce z piasku) i natychmiast po rozstawieniu rozpalanie ognia oraz całodobowe utrzymywanie żaru w koksownikach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej Miasta Bydgoszczy w okresie niskich temperatur
(PDF, 653KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-23 do 2014-10-30
sygnatura: WI.271.19.2014
Odnowienie Systemu informacji prawnej dedykowanego samorządowcom i profilowany pod potrzeby użytkowników samorządowych
(PDF, 694KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.19.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 9248KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-09 do 2014-10-14
sygnatura: WGK-I.271.3.188.2014
Wykonanie 40 szt. ławek betonowych z oparciem przystosowanych do wkopania i ich montaż w ciągu ul. Pelplińskiej
(PDF, 251KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-09-19 do 2014-09-29
sygnatura: WI.271.18.2014
Usługa przyłączenia do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) dwóch szkół (szczegóły w załącznikach)
(PDF, 701KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 875KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 oferta
(PDF, 354KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 umowa
(PDF, 3760KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-11 do 2014-07-18
sygnatura: WI.271.15.2014
Zakup dodatkowej licencji VMware vSphere 5 Enterprise Plus na 4 procesory wraz z rocznym wsparciem technicznym oraz prawem do aktualizacji (Basic Support/Subscription)
(PDF, 587KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-09 do 2014-07-15
sygnatura: WI.271.14.2014
Odnowienie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie Veeam Backup & Replication for VMVare Enterprise Edition na kolejny rok oraz zakup nowych licencji.
(PDF, 686KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-09 do 2014-07-15
sygnatura: WI.271.12.2014
Kontynuacja posiadanych licencji na oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced dla 850 stanowisk na okres 1 roku.
(PDF, 578KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-01 do 2014-07-09
sygnatura: WI.271.11.2014
Świadczenia usług telefonicznych dla Urzedu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych dla 1500 numerów w zakresie połaczeń przychodzących i wychodzących w zakresie pakietu I i Pakietu II.
(PDF, 622KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 2958KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 formularz
(PDF, 2138KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 odpowiedź
(PDF, 769KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 odpowiedź 2
(PDF, 1339KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-06-25 do 2014-07-04
sygnatura: WI.271.10.2014
Kontynuacja usługi wsparcia WLAN Juniper Networks zainstalowanego na terenie Miasta Bydgoszczy
(PDF, 1166KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.10.2014 przedłużenie terminu składania ofert
(PDF, 2616KB)

Sprzedaż nieruchomości

sygnatura: WMG-II.6872.242.2011BR
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste; ul. Opławiec - Meysnera
(PDF, 165KB)

sygnatura: WMG.II.6840.7.2015PK-B
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej; Nowa Karczma, gm. Konarzyny
(PDF, 153KB)

sygnatura: WMG-II.6872.59.2011
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste; ul. Zasobna
(PDF, 128KB)

sygnatura: WMG-II.6872.207.2014BR
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego; ul. Fordońska
(PDF, 126KB)

sygnatura: WMG-II.7223-193/09BR
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego; ul. Jana Maciaszka
(PDF, 120KB)

sygnatura: WMG.II.722410-83/07 WMG-II.6840.1.16.2013
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul.Oleśnicka/Polanicka, ul. Oleśnicka
(PDF, 113KB)

sygnatura: WMG-II.6872.183.2013
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Jagiellońska 2
(PDF, 126KB)

sygnatura: WMG-II.6872.69.2012
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Produkcyjna
(PDF, 129KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.11.2011, WMG-II.6840.1.28.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu, ul. Golubska, Ołowiana
(PDF, 181KB)

sygnatura: WMG.II.AR/72241-1-23/09
Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ul. Siedlecka 187a
(PDF, 158KB)

sygnatura: WMG.II.AR/7223-191/10
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Sadowskiego
(PDF, 169KB)

sygnatura: WMG-II.6840.1.16.2012GD
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
(PDF, 142KB)

sygnatura: WMG-II.7223-5/11MP
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Budowlana 3
(PDF, 151KB)

sygnatura: WMG-II.72241-1/23/10/GD WMG-II.72241-1/28/09/GD
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Kiedrowskiego
(PDF, 142KB)

sygnatura: WMG.II.7223-285/07JF
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Skrajna 3
(PDF, 146KB)

sygnatura: WMG.II.6872.207/2011
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; ul. Ołowiana-Kobaltowa
(PDF, 143KB)

Konta bankowe Urzędu Miasta

Uwaga: W związku z przejęciemobsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy przez Bank Pekao S.A. z dniem 11.01.2013r. ulegają zmianie dotychczasowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a 
ul. Kolbego 40 
ul. Kruszwicka 1 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B 
ul. Długa 57 
ul. Dworcowa 6 
ul. Kwiatkowskiego 2 
ul. Jagiellońska 34 
ul. Prejsa 4 
pl. Teatralny 4 
ul. Trybunalska 2 
ul. Jezuicka 10

Wydział Księgowości

wybrane numery rachunków bankowych dla wpłat niepodatkowych 

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*
- opłata za dzierżawę gruntów gminy 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy 
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności 
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy 
- inne dochody z mienia gminy  
- opłata za kartę wędkarską 
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego 
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych   
 
nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa*
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 
  Państwa w prawo własności 
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa 

* termin płatności 
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającejz aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 
(052)58-58-234 (grunty gminy pod mieszkania, domy osób fizycznych), 
(052)58-58-849 (grunty gminy pod garaże, działalność gospodarczą), 
(052)58-58-494 (osoby prawne oraz grunty Skarbu Państwa).

nr rachunku bankowego:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066

- wadia na przetargi dotyczące zbycia nieruchomości gminy, 
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-469  

nr rachunku bankowego:  69 1240 6452 1111 0010 4788 1795

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244

nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów, za odstąpienie od usunięcia pojazdów, 
- opłaty komunikacyjne tj. za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, karty parkingowej, pozwoleń i licencji w transporcie drogowym 
- kary pieniężne (licencje, transport)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244 lub (052) 58-58-235

nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984

- należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

nr rachunku bankowego:  53 1240 6452 1111 0010 4788 4217

- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń Rodzinnych

nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lataubiegłe 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-685

nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-220

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    

- opłata skarbowa 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-246

nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394 

- podatek od środków transportowych

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-997

Uwaga! W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.   

nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują  indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach podatkowych za rok 2013.

nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

Telefon kontaktowy: 
osoby fizyczne (052) 58-58-122 , (052) 58-58-648 
osoby prawne (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać  na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2013.

W podatku od nieruchomości od osób prawnychobowiązują  indywidualne numery kont bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.     

Wydział Windykacji

nr rachunku bankowego:52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Uwaga: konto nie dotyczy wpłat bezpośrednio od mieszkańców, dotyczy przelewów od pracodawców, banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i innych dłużników zajętych wierzytelności pieniężnych w wyniku egzekucji wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych oraz przelewów z tytułu kosztów egzekucyjnych od organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji w wyniku zbiegu egzekucji (komornicy sądowi, naczelnicy urzędów skarbowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-143

Redakcja BIP
ul. Jezuicka 2, pok. 8
85-102 Bydgoszcz

e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl
tel. 52 58 58 167
fax. 52 32 22 962

mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy