mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy

Podstawowe informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-14:00

UWAGA
zmiana godzin pracy
Urzędu w dniach:
24.12.2013   7.30-14.30
27.12.2013   7.30-16.30
31.12.2013   7.30-16.30  

bezpłatna infolinia: 800-800-404
Praca w Urzędzie Miasta

ogłoszenie nr 11/15, z dnia 2015-03-30
termin składania ofert: 2015-04-11
na stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 43KB)

ogłoszenie nr 10/15, z dnia 2015-03-24
termin składania ofert: 2015-04-07
na stanowisko ds. utrzymania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 37KB)

ogłoszenie nr 9/15, z dnia 2015-03-17
termin składania ofert: 2015-03-30
na stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
(PDF, 37KB)

Praca w jednostkach miejskich

Administracja Domów Miejskich „ADM”
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko inspektor nadzoru ds. elektrycznych
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 11 maja 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko specjalista ds. infrastruktury technicznej
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 24 kwietnia 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
prowadzi nabór pracowników na wolne stanowisko inspektor/specjalista ds. zamówień publicznych
oferty składać można w siedzibie instytucji do dnia 27 kwietnia 2015 roku
pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej

Dane kontaktowe wydziałów

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
WOA

Dyrektor Wydziału: Wojciech Jazdon
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Marta Estkowska
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 203A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 453
fax. 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl

Wydział Informatyki
WI

Dyrektor: Janusz Popielewski
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 402A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 919, 52 58 58 289
fax. 52 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
WZB

Dyrektor: Katarzyna Jańczak
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 100 A 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 816
fax. 52 5858 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPL

p.o. Dyrektora: Katarzyna Tandecka
ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 309
fax. 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl

Wydział Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej
WRW

Dyrektor: Izabela Ewa Szczesik-Zobek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 323 A, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 070
fax. 52 5858 083
email: wrw@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Henryka Ławska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 323 B, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 3288 070
fax. 52 5858 083
email: wrs@um.bydgoszcz.pl

Wydział Administracji Budowlanej
WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta: Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 203 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: katarzyna.laskarzewska@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Maciej Głuszkowski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 204 85-130 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax. 052 58 58 863
email: maciej.gluszkowski@um.bydgoszcz.pl

Wydział Mienia i Geodezji
WMG

Dyrektor Wydziału: Maria Drabowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek A; pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Bereda
ul. Grudziądzka 9-15 pok.2 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Cybulska-Kulawik
ul. Grudziądzka 9-15 pok.3 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 413
fax. 52 58 58 409
email: wmg@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WGK

Dyrektor Wydziału: Wiesław Zawistowski
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824- sekretariat
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Grzegorz Boroń
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel. sekretariat 52 58 58 394, sekretariat 52 58 58 824
fax. 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WUK

Dyrektor Wydziału: Waldemar Winter
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101. 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 611
fax. 52 58 58 602
email: wuk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji i Sportu
WE

p.o. Dyrektora Wydziału: Jadwiga Zagert
ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Tomasz Wierzewski
ul. Niedźwiedzia 4 (p. III, pok. 307A)
tel. +48 52 58 58 136, +48 52 58 58 137
fax. +48 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
WZK

Dyrektor: Adam Ferek
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 970, 52 5858 971
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Robert Dobrosielski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 218 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 972
fax. 52 5858 973
email: wzk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
WSO

Dyrektor Wydziału: Krystyna Sztejka
ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 264, 52 5858 841
fax. 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zamówień Publicznych
WZP

Dyrektor: Elżbieta Michalska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, II pietro, pok. 207 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 5858 124
fax. 52 5858 273
email: wzp@um.bydgoszcz.pl

Biuro Rady Miasta
BRM

Dyrektor: Wojciech Paczkowski
ul. Jezuicka 1, pok. 206 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 342
fax. 52 5858 115
email: w.paczkowski@um.bydgoszcz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Iwona Gassowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 4, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 123
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Sadecka
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 5, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 675
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Violetta Mieszkuć-Mieszkowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 2, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 673
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Jędrzejczak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 7 A, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 671
fax. 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zespół Prawny
ZP

Koordynator: Zbigniew Cichowski
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 216
fax. 52 5858 241
email: zp@um.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta
WIM

Dyrektor Wydziału : Lucyna Kojder-Szweda
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora: Bogdan Tyborski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 107-108 85-130 Bydgoszcz
tel. +48 52 5858 151
fax. +48 52 5858 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
ZW

Koordynator: Wiktor Jakubowski
ul. Sielanka 8a 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 947
fax. 52 58 58 165
email: zwm@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej
WZS

Dyrektor: Regina Politowicz
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, II piętro, pok. 210, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Z-ca dyrektora: -
ul. Grudziądzka 9-15; budynek C, I piętro, pok. 108, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 154
fax. 52 58 58 921
email: wzs@um.bydgoszcz.pl

Biuro Kultury Bydgoskiej
BKB

Dyrektor: Magdalena Zdończyk
ul. Jezuicka 14A 85-102 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 58 189
fax. +48 52 58 58 832
email: bkb@um.bydgoszcz.pl

Biuro Konserwatora Zabytków
BKZ

Miejski Konserwator Zabytków: Sławomir Marcysiak
ul. Jezuicka 2, pok. 01, w podwórzu
tel. +48 52 58 58 499, 52 58 59 299 52 58 59 298
fax. +48 52 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl,eliza.marcjanik@um.bydgoszcz.pl,i.janton@um.bydgoszcz.pl

Wydział Księgowości
WK

Dyrektor: Jolanta Tworek
ul. Jezuicka 6 – 14, pok. 202 85 – 102 Bydgoszcz,
tel. 52 5858 622
fax. 52 5858 624
email: jolanta.tworek@um.bydgoszcz.pl

Wydział Windykacji
WW

Dyrektor: Katarzyna Nowak
ul. Jezuicka 4-16, pok. 118 /I piętro/ 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 222
fax. 52 58 58 624
email: ww@um.bydgoszcz.pl

Zespół Audytu i Kontroli Zarządczej
ZAK

Koordynator - Audytor Wewnętrzny: Adrianna Sudomirska
ul. Sielanka 8a pok. 6A 85-073 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 964
fax. -
email: zak@um.bydgoszcz.pl

Wydział Sportu
WS

Dyrektor: -
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 336
fax. 52 58 58 724
email: ws@um.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
BOK

Dyrektor Biura: Adam Musiała
ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 134 - sekretariat
fax. 52 58 59 209
email: odpady@um.bydgoszcz.pl

Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
BOM

Dyrektor: -
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 5858 228
fax. 52 58 58 230
email: zop@um.bydgoszcz.pl; zom@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
BP

-: -
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 105A 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858 446
fax. 52 5858 230
email: bp@um.bydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne > 30000 €

ogłoszenie z dnia 2015-04-22
sygnatura: WZP.271.18.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. TECHNIKÓW 2
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-04-22
sygnatura: WZP.271.21.2015.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI, ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-04-08
sygnatura: WZP.271.20.2015.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI, ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-03-30
sygnatura: WZP.271.2.2015.E
REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PN. "PROMOCJA MIASTA BYDGOSZCZY POPRZEZ KRAJOWE POŁĄCZENIA LOTNICZE NA TRASIE BYDGOSZCZ-KRAKÓW-BYDGOSZCZ"
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-03-27
sygnatura: WZP.271.17.2015.B
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI STAWU GÓRNEGO PRZY FONTANNIE POTOP W PARKU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-03-26
sygnatura: WZP.271.19.2015.B
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI, ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-03-25
sygnatura: WZP.271.16.2015.B
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH SEGMENTU "B" NA I PIĘTRZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 35 ZLOKALIZOWANYM W BYDGOSZCZY PRZY UL. GAWĘDY 5
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

ogłoszenie z dnia 2015-03-16
sygnatura: WZP.271.14.2015.B
UTRZYMANIE FONTANN STACJONARNYCH I MIĘDZYWODZIA NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2015-2018
dokumentacja zamówienia w formacie PDF znajduje się w wersji klasycznej

Zamówienia publiczne 6000-30000 €

ogłoszenie opublikowane od 2015-04-23 do 2015-05-05
sygnatura: WIM 271.2.45.2015
Wyk. dok. proj.-kosztorys. budowy hali sportowej z łącznikiem do budynku ZS Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy.
(PDF, 26914KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-04-23 do 2015-04-30
sygnatura: BP-I.3226.44.2015
Dostawa oraz nadruk na 2000 szt. koszulek typ t-shirt 185 g Stedman Comfort według wizualizacji dostarczonych przez Zamawiającego, stanowiących załącznik nr 1 i 2
(PDF, 873KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-04-23 do 2015-04-28
sygnatura: BP-I.3226.33.2015
Dostawa, montaż i demontaż scenotechniki oraz jej obsługa podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 2015, zgodnie z załączonymi riderami oraz programem i planem sytuacyjnym imprezy na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w dniach 19-21 czerwca 2015 r.
(PDF, 7737KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-04-17 do 2015-05-11
sygnatura: WIM 271.2.34.2015
Budowa placu rekreacyjnego na terenie ZS nr 30 Specjalnych, ul. Jesionowa 3A w Bydgoszczy.
(PDF, 9495KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-04-10 do 2015-04-23
sygnatura: BP-I.3226.33.2015
Dostawa, montaż i demontaż scenotechniki oraz jej obsługa podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 2015, zgodnie z załączonymi riderami oraz programem i planem sytuacyjnym imprezy na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w dniach 19-21 czerwca 2015 r.
(PDF, 6105KB)

rozstrzygnięcie z dnia 2015-04-22 - BP-I.3226.33.2015_unieważnienie
(PDF, 261KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-04-07 do 2015-04-23
sygnatura: WE.VIII-4223.32.2015
Nowy modułowy pomost pływający
(PDF, 416KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-26 do 2015-04-02
sygnatura: BOK-II.271.3.1.2015
Usługa udostępnienia z wdrożeniem oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym monitoring GPS pojazdów odbierających odpady komunalne oraz identyfikację pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Bydgoszcz wraz z testowym wyposażeniem do identyfikacji odbioru odpadów komunalnych oraz zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację zapewniającą komunikację z SKOOK
(PDF, 1844KB)

odpowiedź na pytanie - Odpowiedź z dnia 30 marca 2015 na zapytanie ofertowe BOK-II.271.3.1.2015
(PDF, 158KB)

odpowiedź na pytanie - Odpowiedź na pytania do zapytania z 26 marca 2015 roku oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ogert - BOK-II.271.3.1.2015
(PDF, 1767KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-19 do 2015-03-23
sygnatura: BP-I.3226.9.2015
Dostawa oraz dwustronny nadruk na 2100 szt. koszulek w kolorze białym typ T-shirt sportowy Stedman Active Sports (ST8000) T-Men
(PDF, 1137KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-06 do 2015-03-12
sygnatura: WGK.I.271.3.17.2015
Utrzymanie i konserwacja ławek na terenach zieleni miejskiej miasta Bydgoszczy
(PDF, 3993KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-03-04 do 2015-03-12
sygnatura: WGK-I.271.3.16.2015
Oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść
(PDF, 10300KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-02-10 do 2015-02-13
sygnatura: WI.271.1.2015
Dostawa licencji WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 DvcCAL SNGL MVL (lub OLP NL GOV)- 75 szt.
(PDF, 564KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-01-23 do 2015-02-12
sygnatura: EM-271.2.2015
Opracowanie raportu pn. „Bilans Klimatyczny za rok 2014” z realizacji Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 - 2020
(PDF, 560KB)

ogłoszenie opublikowane od 2015-01-08 do 2015-01-20
sygnatura: WK-V.271.1.2015
Doręczanie środków pieniężnych wypłacanych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych na adres zamieszkania świadczeniobiorców
(PDF, 102KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-19 do 2014-12-22
sygnatura: WGK.I.271.3.268.2014
Modernizacja stawu górnego przy fontannie ,,Potop” w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - I etap
(PDF, 744KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-04 do 2014-12-10
sygnatura: WI.271.24.2014
Usługa polegająca na obsłudze i rozliczaniu transakcji opłacanych kartami płatniczymi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
(PDF, 1534KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-04 do 2014-12-08
sygnatura: WI.271.23.2014
Zakup notebooków/tabletów multimedialnych typu 2w1 na potrzeby
(PDF, 1210KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.23.2014 odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania ofert
(PDF, 689KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-03 do 2014-12-10
sygnatura: BOK-II.271.3.29.2014
Zbiórka kartoników po napojach
(PDF, 56KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-12-02 do 2014-12-10
sygnatura: WGK-I.271.3.250.2014
Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego w roku 2015
(PDF, 506KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-28 do 2014-12-02
sygnatura: WGK-I.271.3.249.2014
Wycena realizacji elementów planu marketingowego Szlaku Wody, Przemysłu i Przemiosła TeH2O w Bydgoszczy.
(PDF, 227KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.249.2014_księga_znaku_szlaku_zal2
(PDF, 10855KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.249.2014_formularz_ofertowy_zal3
(PDF, 64KB)

odpowiedź na pytanie - WGK-I.271.3.249.2014_wykaz_usług_zal4
(PDF, 52KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-26 do 2014-12-08
sygnatura: WZK-II.271.9.2014
Całodobowe zbieranie i utylizowanie martwych zwierząt, w tym ptaków z terenu miasta Bydgoszczy w roku 2015
(PDF, 153KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-26 do 2014-12-03
sygnatura: WI.271.22.2014
Usługa zestawienia i utrzymania sieci teleinformatycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.
(PDF, 293KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.22.2014_opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 273KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.22.2014_formularz oferty
(PDF, 153KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.22.2014_umowa sieć
(PDF, 614KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-25 do 2014-12-01
sygnatura: WGK-I.271.3.244.2014
Opracowanie serwisu internetowego z aplikacją mobilną dla projektu pn. Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych wregionach poprzemysłowych.
(PDF, 6400KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-25 do 2014-11-28
sygnatura: WGK-I.271.3.243.2014
Wykonanie oświetlenia świątecznego
(PDF, 97KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-24 do 2014-12-05
sygnatura: WZK-II.271.8.2014
Całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych w 2015 roku w Bydgoszczy
(PDF, 1206KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-19 do 2014-11-24
sygnatura: WI.271.21.2014
Przedłużenie umowy na wsparcie producenta dla oprogramowania VMware w zakresie VMware Vsphere i VMware Horizon View
(PDF, 300KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-20 do 2014-11-24
sygnatura: WI.271.20.2014
Zakup rocznego wsparcia serwisowego producenta typu Enhanced na sprzęt i oprogramowanie dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy EMC VNX 5300.
(PDF, 287KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-10 do 2014-11-24
sygnatura: WZB.271.1.2014
Badanie przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych Miasta Bydgoszczy za lata 2014-2016, o którym mowa w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) wraz z opinią i raportem z tego badania
(PDF, 596KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-11-04 do 2014-11-14
sygnatura: WZK-II.271.5.2014
Rozstawienie (na podsypce z piasku) i natychmiast po rozstawieniu rozpalanie ognia oraz całodobowe utrzymywanie żaru w koksownikach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej Miasta Bydgoszczy w okresie niskich temperatur
(PDF, 653KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-23 do 2014-10-30
sygnatura: WI.271.19.2014
Odnowienie Systemu informacji prawnej dedykowanego samorządowcom i profilowany pod potrzeby użytkowników samorządowych
(PDF, 694KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.19.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 9248KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-10-09 do 2014-10-14
sygnatura: WGK-I.271.3.188.2014
Wykonanie 40 szt. ławek betonowych z oparciem przystosowanych do wkopania i ich montaż w ciągu ul. Pelplińskiej
(PDF, 251KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-09-19 do 2014-09-29
sygnatura: WI.271.18.2014
Usługa przyłączenia do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) dwóch szkół (szczegóły w załącznikach)
(PDF, 701KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 875KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 oferta
(PDF, 354KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.18.2014 umowa
(PDF, 3760KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-11 do 2014-07-18
sygnatura: WI.271.15.2014
Zakup dodatkowej licencji VMware vSphere 5 Enterprise Plus na 4 procesory wraz z rocznym wsparciem technicznym oraz prawem do aktualizacji (Basic Support/Subscription)
(PDF, 587KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-09 do 2014-07-15
sygnatura: WI.271.14.2014
Odnowienie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie Veeam Backup & Replication for VMVare Enterprise Edition na kolejny rok oraz zakup nowych licencji.
(PDF, 686KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-09 do 2014-07-15
sygnatura: WI.271.12.2014
Kontynuacja posiadanych licencji na oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced dla 850 stanowisk na okres 1 roku.
(PDF, 578KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-07-01 do 2014-07-09
sygnatura: WI.271.11.2014
Świadczenia usług telefonicznych dla Urzedu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych dla 1500 numerów w zakresie połaczeń przychodzących i wychodzących w zakresie pakietu I i Pakietu II.
(PDF, 622KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 opis przedmiotu zamówienia
(PDF, 2958KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 formularz
(PDF, 2138KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 odpowiedź
(PDF, 769KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.11.2014 odpowiedź 2
(PDF, 1339KB)

ogłoszenie opublikowane od 2014-06-25 do 2014-07-04
sygnatura: WI.271.10.2014
Kontynuacja usługi wsparcia WLAN Juniper Networks zainstalowanego na terenie Miasta Bydgoszczy
(PDF, 1166KB)

odpowiedź na pytanie - WI.271.10.2014 przedłużenie terminu składania ofert
(PDF, 2616KB)

Sprzedaż nieruchomości
Konta bankowe Urzędu Miasta

Uwaga: W związku z przejęciemobsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy przez Bank Pekao S.A. z dniem 11.01.2013r. ulegają zmianie dotychczasowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a 
ul. Kolbego 40 
ul. Kruszwicka 1 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B 
ul. Długa 57 
ul. Dworcowa 6 
ul. Kwiatkowskiego 2 
ul. Jagiellońska 34 
ul. Prejsa 4 
pl. Teatralny 4 
ul. Trybunalska 2 
ul. Jezuicka 10

Wydział Księgowości

wybrane numery rachunków bankowych dla wpłat niepodatkowych 

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*
- opłata za dzierżawę gruntów gminy 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy 
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności 
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy 
- inne dochody z mienia gminy  
- opłata za kartę wędkarską 
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego 
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych   
 
nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa*
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 
  Państwa w prawo własności 
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa 

* termin płatności 
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającejz aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 
(052)58-58-234 (grunty gminy pod mieszkania, domy osób fizycznych), 
(052)58-58-849 (grunty gminy pod garaże, działalność gospodarczą), 
(052)58-58-494 (osoby prawne oraz grunty Skarbu Państwa).

nr rachunku bankowego:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066

- wadia na przetargi dotyczące zbycia nieruchomości gminy, 
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-469  

nr rachunku bankowego:  69 1240 6452 1111 0010 4788 1795

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244

nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów, za odstąpienie od usunięcia pojazdów, 
- opłaty komunikacyjne tj. za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, karty parkingowej, pozwoleń i licencji w transporcie drogowym 
- kary pieniężne (licencje, transport)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-244 lub (052) 58-58-235

nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984

- należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

nr rachunku bankowego:  53 1240 6452 1111 0010 4788 4217

- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-687

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń Rodzinnych

nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lataubiegłe 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-685

nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-220

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    

- opłata skarbowa 

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-246

nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394 

- podatek od środków transportowych

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-997

Uwaga! W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.   

nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują  indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach podatkowych za rok 2013.

nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

Telefon kontaktowy: 
osoby fizyczne (052) 58-58-122 , (052) 58-58-648 
osoby prawne (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać  na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2013.

W podatku od nieruchomości od osób prawnychobowiązują  indywidualne numery kont bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.     

Wydział Windykacji

nr rachunku bankowego:52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Uwaga: konto nie dotyczy wpłat bezpośrednio od mieszkańców, dotyczy przelewów od pracodawców, banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i innych dłużników zajętych wierzytelności pieniężnych w wyniku egzekucji wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych oraz przelewów z tytułu kosztów egzekucyjnych od organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji w wyniku zbiegu egzekucji (komornicy sądowi, naczelnicy urzędów skarbowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-143

Redakcja BIP
ul. Jezuicka 2, pok. 8
85-102 Bydgoszcz

e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl
tel. 52 58 58 167
fax. 52 32 22 962

mBIP Urzędu Miasta Bydgoszczy