Herb Miasta Bydgoszcz
BIP  ESP

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcję ESP pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Elektroniczna Skrzynka Podawcza systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) oraz portal informacyjno-usługowy emp@tia.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Szczegółowe informacje o platformie ePUAP, zakładaniu konta i Profilu Zaufanym.

Zarejestruj się na platformie ePUAP.

Jeżeli nie posiadasz Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego, złóż wniosek o Profil Zaufany. Jednorazową czynność potwierdzenia tożsamości wykonasz w jednym z Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego.

Domyślna skrytka ePUAP Urzędu Miasta Bydgoszczy to /umb/SkrytkaESP.

Wykaz usług, które można zrealizować w Urzędzie Miasta Bydgoszczy drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP:
 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
 6. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych
 7. Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty
 8. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 9. Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
 10. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
 11. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 12. Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 13. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
 14. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
 15. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 16. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 17. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
 18. Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
 19. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Elektroniczna Skrzynka Podawcza systemu Pojazd i Kierowca

Szczegółowe informacje o Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemu Pojazd i Kierowca.

Zarejestruj się w systemie ESP systemu PiK. Jeżeli nie posiadasz Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego, możesz wykorzystać Profil Zaufany.

Przed skorzystaniem z ESP systemu PiK, proszę sprawdzić jakie dokumenty i opłaty są wymagane w konkretnej sprawie oraz zapoznać się z przebiegiem procedury po otrzymaniu wniosku zweryfikowanego pozytywnie: procedura rejestracji pojazdu, procedura wydania prawa jazdy.

Wykaz usług, które można zrealizować w Urzędzie Miasta Bydgoszczy drogą elektroniczną korzystając z systemu ESP systemu PiK:
 1. Potwierdzenie kwalifikacji
 2. Przywrócenie cofniętego uprawnienia - Pozwolenie tramwajowe
 3. Przywrócenie cofniętego uprawnienia - Prawo jazdy
 4. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 5. Wydanie pozwolenia tramwajowego
 6. Wydanie prawa jazdy
 7. Wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą
 8. Wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego
 9. Wydanie wtórnika prawa jazdy
 10. Wymiana dokumentu na podstawie art. 150 ustawy - Prawo Jazdy
 11. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
 12. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
 13. Zwrot zatrzymanego pozwolenia tramwajowego
 14. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 15. Rejestracja pojazdów
 16. Rejestracja czasowa pojazdu
 17. Wyrejestrowanie pojazdu

Portal informacyjno-usługowy emp@tia

Szczegółowe informacje na temat portalu emp@tia.

Załóż konto w module e-wnioski portalu emp@tia. Jeżeli nie posiadasz Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego, możesz wykorzystać Profil Zaufany.

Wykaz usług, które można zrealizować w Urzędzie Miasta Bydgoszczy drogą elektroniczną korzystając z portalu emp@tia:

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych
 2. Wniosek o modyfikację wpisu do rejestru żłobków / klubów dziecięcych
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych
Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię sprawy, sprawdź witrynę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Znajdziesz na niej formularze z możliwością wypełnienia na komputerze i/lub wydrukowania.

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Arkadiusz Błaszak
Podmiot publikujący: Wydział Informatyki
Opublikował: Arkadiusz Błaszak
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Informatyki

Data wytworzenia: 2014-01-01
Data publikacji: 2014-03-04
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2016-02-18

Liczba zmian: 101
Liczba odsłon: 17786

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta